Główny Inspektor Sanitarny prowadzi rejestr produktów objętych powiadomieniem o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 29 ust. 1, czyli o:

 • preparatach do początkowego żywienia niemowląt oraz środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które nie należą do grup określonych w art. 24 ust. 2 pkt 1-3,
 • suplementach diety,
 • środkach spożywczych, do których dodawane są witaminy, składniki mineralne lub substancje, o których mowa w załączniku III część B i C do rozporządzenia nr 1925/2006.

Rejestr produktów prowadzony jest w formie elektronicznej, obejmuje dane od roku 2007 wzwyż i zawiera następujące dane:

 1. Nazwę produktu,
 2. Postać produktu,
 3. Proponowaną przez podmiot powiadamiający kwalifikację - rodzaj środka spożywczego (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego),
 4. Skład jakościowy – składniki, w tym substancje czynne,
 5. Nazwę i adres podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu,
 6. Nazwę producenta oraz kraj pochodzenia produktu,
 7. Wyniki postępowania GIS (S - suplement diety; ŻW - żywność wzbogacana; ŚSSPŻ - środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego; PWT - postępowanie w toku)
 8. Konkretny rodzaj Środka Spożywczego Specjalnego Przeznaczenia Żywieniowego,
 9. Uwagi.

rzp