Obecność syldenafilu w produkcie pn. „Total Men” suplement diety

Zagrożenie:

W próbce produktu badanego na zlecenie Głównego Inspektora Sanitarnego stwierdzono obecność syldenafilu. Substancja ta nie może występować w żywności, w tym w suplementach diety, ze względu na jej działanie medyczne. Spożycie produktu wiąże się z ryzykiem dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – „Total Men” suplement diety 2 tabletki

Wyprodukowano dla – Gertix International, England, Nimrod Ave 110, Stafford ST16 3WU

Numer partii (na blistrze) – 042021

Data minimalnej trwałości 2021-04

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Państwowa Inspekcja Sanitarna prowadzi działania w celu identyfikacji wszystkich podmiotów wprowadzających do obrotu kwestionowaną partię produktu i wycofania jej ze sprzedaży.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.