Od 10 lat Punkty Koordynacyjne EFSA funkcjonują jako ambasadorowie EFSA w Państwach Członkowskich, tworząc sieć współpracy transgranicznej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Dla uczczenia tej okazji EFSA opracowała interaktywny przegląd najważniejszych wydarzeń/osiągnieć w porządku chronologicznym.

Punkty Koordynacyjne, powołane w 2008 r., obejmują 28 Państw Członkowskich oraz obserwatorów ze Szwajcarii i krajów kandydujących. Punkty odrywają istotną rolę w wymianie informacji, tworzeniu łączności sieciowej, zwiększaniu zdolności do oceny ryzyka oraz promowaniu wizerunku EFSA i rozpowszechnianiu opinii naukowych Urzędu, opracowywanych dzięki współuczestnictwu Państw Członkowskich.

Konstruktywna współpraca

Coralie Bultel, przedstawicielka Francuskiej Krajowej Agencji Bezpieczeństwa Zdrowotnego (ANSES) powiedziała: W czasach kiedy współpraca jest ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej, Punkty Koordynacyjne zapewniają codzienne, konstruktywne wdrażanie słowa „współpraca” na poziomie UE.

Gisle Solstad, reprezentujący Punkt Koordynacyjny w Norweskim Komitecie Naukowym ds. Żywności i Środowiska (VKM) dodał: Reprezentowanie kraju w Punkcie Koordynacyjnym stwarza możliwość wielopłaszczyznowego i wielokulturowego podejścia do realizacji celów strategicznych i podnoszenia zdolności w kontekście zwiększania bezpieczeństwa żywności w całej Europie.

Kluczowe osiągnięcia Punków Koordynacyjnych na przestrzeni 10. lat są dostępne pod linkiem: https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1S_4dvDoj3obVOaX8lN048bfi8HXrrFwVOwBUVrO7kzs

oraz w postaci infografiki: https://www.efsa.europa.eu/en/discover/infographics/efsa-focal-points-decade-achievements

Szczegółowe informacje dotyczące działań EFSA z okazji jubileuszu Punktów Koordynacyjnych dostępne są na stronie:
https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/181015