Zespół do spraw Suplementów Diety jest organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Sanitarnego działającym na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r, poz. 59). Zespół utworzony jest w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej.

Do zadań Zespołu należy m.in.:

1) wsparcie  merytoryczne  i naukowe  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których  mowa  wart.30   ust.1ustawy   z dnia   25sierpnia   2006r.   o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  z2018 r. poz. 1541, z późn. zm.3),    poprzez    opracowywanie    pisemnych    opinii    w formie  uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu;

2) przygotowanie  listy  składników  roślinnych  z uwzględnieniem  ich maksymalnych dawek w suplementach diety;

3) określanie  maksymalnych  dawek  witamin  i składników  mineralnych w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety, powyżej których wykazują one działanie lecznicze;

4) monitorowanie interakcji i działań niepożądanych suplementów diety.

UCHWAŁA NR 1/2019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej ilości izoflawonów

UCHWAŁA NR 2/2019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej stosowania preparatów z liści aloesu (ekstraktów, soku i żelu) jako składników suplementów diety w suplementach diety

UCHWAŁA NR 3/2019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej ilości beta-alaniny w suplementach diety

UCHWAŁA NR 4/2019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki witaminy D w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWALA NR 5/2019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENT ÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki witaminy C w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWAŁA NR 6/20019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki witaminy A w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWAŁA NR 7/20019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki  kwasu foliowego w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWAŁA NR 8/20019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki niacyny w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWAŁA NR 9/20019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki manganu w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety

UCHWAŁA NR 10/20019 ZESPOŁU DO SPRAW SUPLEMENTÓW DIETY z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej maksymalnej dawki cynku w zalecanej dziennej porcji w suplementach diety