Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów zostało opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i stanowi zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób, które na co dzień korzystają z ujęć wód oligoceńskich do picia i przygotowywania posiłków.

W Kompendium zawarto najważniejsze informacje z punktu widzenia bezpieczeństwa osób wykorzystujących wodę oligoceńską do picia, dotyczące m.in. rodzajów naczyń do przechowywania wody oligoceńskiej w warunkach domowych (materiał, kształt, wielkość naczynia), sposobu przygotowania naczyń do kolejnego napełnienia i czerpania wody, zasad przechowywania wody oligoceńskiej w domu lub mieszkaniu.

Skrót najważniejszych zasad korzystania z wód oligoceńskich znajdą Państwo w ulotce: Jak korzystać ze studni oligoceńskich publicznie dostępnych.

Opracowanie „Zbiór zasad dobrej praktyki dla konsumentów korzystających z wody ze studni oligoceńskich (publicznie dostępnych). Kompendium dla konsumentów. Podstawowe informacje i zalecenia dla konsumentów” ma charakter pomocniczy w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego wody.