Przygotowane opracowanie stanowi wsparcie merytoryczne dla zarządzających tego typu obiektami w zakresie zapewnienia odpowiednich wymagań sanitarno-higienicznych oraz dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujących nadzór na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun zostały opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z formy rekreacji, jaką są sauny.

Zasady korzystania z sauny w formie skróconej:

 1. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby w dobrym stanie zdrowia, bez przeciwwskazań lekarskich.
 2. Osoby cierpiące z powodu chorób przewlekłych powinny, przed pierwszym seansem, zasięgnąć opinii lekarza, gdyż niektóre choroby mogą być przeciwwskazaniem do korzystania z sauny.
 3. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 4. Nie zaleca się korzystania z sauny bezpośrednio po obfitym posiłku.
 5. Z sauny należy korzystać wyłącznie w obuwiu typu klapki, nie zawierającego elementów metalowych.
 6. Przed wejściem do sauny należy zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, ponieważ mogą stać się przyczyną poparzeń ciała.
 7. W celu skorzystania z sauny należy się zaopatrzyć w dwa ręczniki – jeden do wycierania się, drugi jako podkładka na ławę lub owinięcia ciała.
 8. Przed przystąpieniem do seansu w saunie należy umyć całe ciało pod prysznicem mydłem i ciepłą wodą, a następnie wytrzeć do sucha.
 9. W saunach suchych (drewnianych) należy siadać na ręczniku. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 10. Korzystanie z sauny rozpoczyna się od ław niskich, stopniowo przechodząc na wyższe.
 11. Na ławach można siedzieć lub leżeć (na ręczniku).
 12. Przed skorzystaniem z sauny nie należy stosować kosmetyków, w szczególności w formie kremów lub balsamów do ciała, gdyż powoduje to ograniczenie pocącej się powierzchni ciała i intensywności pocenia się. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2 – 3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 13. W każdym etapie korzystania z sauny należy dbać odpowiednio o dobre ogrzanie ciała i dostateczne jego wychłodzenie.
 14. Kąpiel w saunie kończy się zawsze dostatecznym wychłodzeniem ciała wodą – niewskazane jest używanie mydła.
 15. W czasie i bezpośrednio po skorzystaniu z sauny nie zaleca się podejmowania wysiłku fizycznego.
 16. Po skorzystaniu z sauny należy wypocząć około 20 – 30 minut. Celowe jest wypicie w tym czasie umiarkowanych ilości płynów (około 0,5 – 1 l), najlepiej wód mineralnych lub soków owocowych.

Wytyczne nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i mogą być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Prawa autorskie do Wytycznych dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Każde wykorzystanie niniejszego opracowania lub jego fragmentu wymaga wskazania przynajmniej źródła.