Dostępna jest już w polskiej wersji językowej publikacja  – Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Pierwsze uzupełnienie do wydania czwartego.

Pierwsze uzupełnienie aktualizuje czwartą edycję Wytycznych WHO dotyczących jakości wody do picia z 2011 roku. Aktualizacje odzwierciedlają obecny stan wiedzy dzięki uwzględnieniu nowych dowodów i dodatkowych wyjaśnień, ułatwiających zrozumienie tej publikacji. Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia stanowią źródło informacji na temat jakości wody i zdrowia oraz na temat skutecznych metod zarządzania.

Kluczowe zmiany zawarte w pierwszym uzupełnieniu obejmują między innymi:

– nowe oceny ryzyka i zalecane wartości lub wartości oparte na kryteriach zdrowotnych dla dichlorfosu, dikofolu i chloranu(VII);

– skorygowane oceny ryzyka i zalecane wartości lub wartości oparte na kryteriach zdrowotnych dla baru, bentazonu, dikwatu i MCPA;

– skorygowane oceny ryzyka dla ditlenku chloru, chloranów(V) i chloranów(III) oraz azotanów(V) i azotanów(III);

– dodatkowe doradztwo z zakresie zarządzania ryzykiem i monitorowania zawartości ołowiu;

– dodatkowe doradztwo w zakresie oceny ryzyka mikrobiologicznego, łączące metody oparte na wielokrotnych barierach w procesie uzdatniania wody oraz metody wykrywania mikroorganizmów.

Główny Inspektorat Sanitarny zredagował uzupełnienie Wytycznych i wprowadził odniesienia do publikacji Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie „Wytyczne dotyczące jakości wody do picia” z 2014 r. co ułatwi odbiorcy odnalezienie zmian i przyswojenie treści”

Plik do pobrania:

PL Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia. Pierwsze uzupełnienie