Wytyczne dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych dla saun zostały opracowane na zlecenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny i stanowią zestawienie dobrych praktyk służących zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z formy rekreacji, jaką są sauny.

Przygotowane opracowanie stanowi wsparcie merytoryczne dla zarządzających tego typu obiektami w zakresie zapewnienia odpowiednich wymagań sanitarno-higienicznych oraz dla organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej sprawujących nadzór na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Wytyczne zawierają wskazówki dotyczące wymagań sanitarno-higienicznych:

 1. strefy przed wejściem do sauny (strefy przygotowawczej),
 2. strefy sauny, z uwzględnieniem:
  • pomieszczenia o wysokiej temperaturze,
  • pomieszczenia z instalacją grzewczą,
  • prysznica i basenu do ochładzania ciała – w odrębnym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku,
  • elementów wyposażenia do kąpieli stóp,
  • pokoju do wypoczynku,
  • pomieszczenia gospodarczego/pomocniczego.

Wytyczne nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, lecz mają charakter pomocniczy i mogą być stosowane w przypadku braku uregulowań prawnych w tym zakresie. Prawa autorskie do Wytycznych dotyczących wymagań sanitarno-higienicznych dla saun przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Każde wykorzystanie niniejszego opracowania lub jego fragmentu wymaga wskazania przynajmniej źródła.