Żywność genetycznie zmodyfikowana, zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1829/20003, nie może:

  • wywierać szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi, zwierząt lub środowiska naturalnego oraz wprowadzać konsumenta w błąd,
  • zostać wprowadzona do obrotu do użytku spożywczego bez uzyskania zezwolenia Komisji Europejskiej,
  • różnić się pod względem wartości odżywczej od swojego konwencjonalnego odpowiednika, tzn. niezmodyfikowanego genetycznie produktu spożywczego.

Obecnie na terenie UE w obrocie może znajdować się wyłącznie genetycznie zmodyfikowana bawełna, kukurydza, drożdże, rzepak, ziemniaki, soja i buraki cukrowe oraz pyłek z kukurydzy MON 810. Z wyjątkiem drożdży oraz ziemniaków ww. modyfikowane genetycznie rośliny są dopuszczone do produkcji żywności. Inne genetycznie zmodyfikowane produkty są w Unii niedozwolone.

Modyfikacje genetyczne, którym mogą podlegać ww. produkty są wymienione w Unijnym Rejestrze Genetycznie Zmodyfikowanej Żywności i Paszy, prowadzonym przez Komisję Europejską.

W uprawach na terenie UE można stosować tylko genetycznie zmodyfikowaną kukurydzę MON810 (międzynarodowego koncernu Monsanto). Niemniej jednak w Polsce obowiązuje zakaz uprawy ww. kukurydzy wydany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r.w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810.

Od marca 2010 r. na terenie Unii Europejskiej (z wyjątkiem Polski – zakaz uprawy wydany rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora) – mógł być uprawiany i stosowany  w przemyśle genetycznie zmodyfikowany ziemniak Solanum tuberosum L. linii EH92-527-1, o potocznej nazwie handlowej „Amflora” (decyzja Komisji 2010/135/UE).

Dozwolone były również: wprowadzanie do obrotu paszy z niego wyprodukowanej oraz przypadkowe lub technicznie nieuniknione występowanie tego ziemniaka w żywności (decyzja Komisji 2010/136/UE).  

W związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 13 grudnia 2013 roku (sprawa T-240/10 Republika Węgier przeciwko Komisji Europejskiej), stwierdzającym nieważność dwóch decyzji Komisji dotyczących ziemniaka Amflora, nie może on już być obecny na rynku UE.

Pozostałe genetycznie zmodyfikowane rośliny wymienione w rejestrze nie mogą być na terenie UE produkowane (uprawiane), ale mogą być importowane z państw trzecich.