Wycofanie produktu pn. „Kubek z bambusa 9x9x14,2 cm”

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Kubek z bambusa 9x9x14,2 cm

Marka – INEU CONSULTING

Kod kreskowy  – 5905669205191

Importer / dystrybutor –  Ineu Consulting Karol Porożyński, ul. Powstania Styczniowego 20/8, 81-519 Gdynia.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Przedstawiciel firmy Ineu Consulting Karol Porożyński zadeklarował, że w trybie pilnym poinformuje klientów o pilnym wstrzymaniu sprzedaży wadliwego towaru oraz o możliwości jego zwrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu w Polsce.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać kubków wskazanych w komunikacie do spożywania żywności, w tym napojów.