Sympozjum EFSA Risk Assessment Research Assembly (RARA) 7 lutego 2018 roku, Utrecht (Holandia)

EFSA służyło stymulowaniu nowego partnerstwa w badaniach dotyczących oceny ryzyka w obszarze bezpieczeństwa żywności. Celem spotkania było naświetlenie wagi finansowania publicznego w ochronie zdrowia konsumenta oraz stworzenie platformy wymiany doświadczeń/koncepcji pomiędzy światem nauki a decydentami i podmiotami finansującymi badania naukowe.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie.

Materiały z przebiegu spotkania znajdują się pod linkiem.