Informacja dla przedsiębiorców – nieautoryzowane w Unii Europejskiej genetycznie zmodyfikowane siemię lniane „Triffid” FP967 z Kanady – zmiana protokołu próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia lnianego eksportowanego do UE.

W lipcu 2009 r. prywatne laboratorium działające na terenie Wspólnoty wykryto obecność nieautoryzowanej w Unii Europejskiej modyfikacji genetycznej w importowanej z Kanady przesyłce zawierającej siemię lniane.  

We wrześniu 2009 r. Kanadyjska Komisja ds. Zbóż (Canadian Grain Commission – CGC) potwierdziła obecność nieautoryzowanego w Unii Europejskiej, genetycznie zmodyfikowanego siemienia lnianego pod nazwą „Triffid” FP967 w niektórych przesyłkach siemienia lnianego kierowanych z Kanady m.in. do UE.  

W wyniku zaistniałej sytuacji, Kanadyjska Komisja ds. Zbóż w ścisłej współpracy z Komisją Europejską (KE) opracowała Protokół próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia lnianego eksportowanego do UE, opisujący procedurę sprawdzania przez kompetentne władze Kanady dostaw siemienia lnianego, eksportowanego do UE. Opisana w protokole procedura miała na celu zapobieżenie dalszemu przedostawaniu się na rynek UE nieautoryzowanego siemienia GMO.

W dniu 6 kwietnia 2010 r. Komisja Europejska zatwierdziła zmieniony przez Kanadyjską Komisję ds. Zbóż (Canadian Grain Commission – CGC) Protokół, który traktuje o procedurze próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia  lnianego eksportowanego do UE w statkach transportowych luzem (załadunek z silosów bezpośrednio na statek transportowy).  

Podstawowa zmiana protokołu dotyczy dokładniejszej procedury kontroli przeprowadzanej przez personel CGC podczas załadunku wagonów transportowych, silosów oraz statków transportowych siemieniem lnianym eksportowanym do UE. Zmieniony dokument wprowadza także pobieranie i testowanie próbek siemienia lnianego przed załadunkiem na statki transportowe kierowane do UE.  

Kanadyjska Komisja ds. Zbóż opracowała również dokument uzupełniający, (tzw. Addendum) dotyczący próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia lnianego eksportowanego do UE w pojemnikach (kontenery, zbiorniki, worki, itp).

Główny Inspektor Sanitarny przekazał przedmiotowe dokumenty do wiadomości i stosownego wykorzystania organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Należy podkreślić, że w punkcie 7 zmienionego  Protokołu oraz  Addendum określony został sposób przygotowania oficjalnego pisma przez CGC (Letter of Analysis), które będzie dołączone do dokumentacji przesyłek kierowanych do UE sprawdzonych pod kątem obecności ww. siemienia GMO.

W zależności od sposobu transportu siemienia lnianego eksportowanego z Kanady do UE (luzem lub w pojemnikach), przesyłkom powinien towarzyszyć jeden z dwóch Certyfikatów CGC (Letter of Analysis).

W przypadku braku właściwej dokumentacji, potwierdzającej brak obecności genetycznie zmodyfikowanego siemienia lnianego, przedsiębiorca mający siedzibę na terenie Wspólnoty, odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu na teren UE powinien zlecić wykonanie odpowiednich badań laboratoryjnych. Do czasu otrzymania sprawozdania z badań produkt nie może być wprowadzony do obrotu.  

Zgodnie z art. 19 rozporządzenia nr 178/2002 za bezpieczeństwo żywności wprowadzanej na rynek UE odpowiada przedsiębiorca.

Treść Letter of Analysis ze zmienionego Protokółu próbkobrania i testowania kanadyjskiego siemienia lnianego eksportowanego do UE, który powinien być dołączony do dokumentacji przesyłek kierowanych z Kanady do UE, transportowanych luzem:

„Prior to the loading of the vessel identified above, the Canadian Grain Commission (CGC) officially sampled the flaxseed (Linseed) destined to storage silos and then sealed each silo.  

An official sample representative of each silo was prepared and sealed by CGC personnel and forwarded to [Insert Laboratory Name] for testing. [Insert Laboratory Name] operates and has been assessed in accordance with the ISO 17025 standard on ‘General requirements for competence and testing and calibration laboratories’, and the testing method employed falls within the scope of that assessment.

The official samples, as reported by (Insert Laboratory Name), tested negative for the presence of FP967 (CDC Triffid) based on the verified testing procedures outlined in section 6 of the Sampling and Testing Protocol for Canadian Flax Exported to the European Union. The lab report is attached.

The attached silo list has been prepared by the CGC and designates the silos that were utilized for the shipment identified above.”

Treść Letter of Analysis z dokumentu uzupełniającego tzw. Addendum, który powinien być dołączony do dokumentacji przesyłek kierowanych z Kanady do UE, transportowanych w pojemnikach:  

„ The tested sample was submitted to [Insert Laboratory Name] for testing on behalf of the shipper by a company that the CGC recognizes as having met the requirements of a certified sampling program.

[Insert Laboratory Name] operates and has been assessed in accordance with the ISO 17025 standard on ‘General requirements for competence and testing and calibration laboratories’, and the testing method employed falls within the scope of that assessment. [Insert Laboratory Name], has tested the sample representing the container lot and determined it to be negative for the presence of FP967 (CDC Triffid) based on the verified testing procedures outlined in

Section 6 of the Sampling and Testing Protocol for Canadian Flax Exported in Containers. The lab report is attached.”