Jak co roku Komisja Europejska opracowała roczne sprawozdanie z oceny jakości wody w kąpieliskach w 2018 r., wskazując, gdzie jakość wody w kąpieliskach powinna być dobra w 2019 r.

Sprawozdanie sporządzono przy użyciu informacji z ponad 21 000 wód w kąpieliskach w 28 państwach członkowskich UE. Obejmuje również wody w kąpieliskach w Albanii i Szwajcarii. Raport jest wspólną pracą i opracowaniem Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) i Komisji Europejskiej. Podobnie jak w poprzednich latach, znaczna większość europejskich kąpielisk może pochwalić się wodą dobrej jakości.

Z raportem można zapoznać się pod adresem: https://www.eea.europa.eu/publications/european-bathing-water-quality-in-2018

Raporty poszczególnych krajów znajdą Państwo pod adresem: https://www.eea.europa.eu/themes/water/europes-seas-and-coasts/assessments/state-of-bathing-water/country-reports-2018-bathing-season/

W Polsce bieżącym nadzorem sanitarnym w 2018 r. objęto wszystkie 483 kąpieliska, co stanowi 2,2% wszystkich kąpielisk w UE. W porównaniu z 2017 r. liczba kąpielisk wzrosła o około 2,5 razy oraz spośród wszystkich klasyfikowanych kąpielisk w Polsce 88% była co najmniej dobrej jakości (w 2017 r. – 89%).