Odpowiedzi na zapytania konsumentów dotyczących wycofania z rynku 3 partii wafli kukurydzianych marki Good Food:

  • Co to są aflatoksyny?

Aflatoksyny to substancje chemiczne produkowane przez pleśnie Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Gdy pleśnie te rozwiną się w żywności, w pewnych warunkach mogą produkować aflatoksyny i zanieczyszczać nimi płody rolne i otrzymywaną z nich żywność.

  • W jaki sposób aflatoksyny dostały się do wafli kukurydzianych firmy Good Food?

Źródłem aflatoksyn w waflach było zanieczyszczenie ziarna kukurydzy – surowca dostarczonego do firmy Good Food.

  • Czy wszystkie partie wafli kukurydzianych Good Food są zanieczyszczone aflatoksynami?

3 partie wskazane w ostrzeżeniu firmy oraz GIS wprowadzone do obrotu w Polsce zawierały aflatoksyny na poziomie przekraczającym dopuszczalny.

  • Jakie poziomy aflatoksyn stwierdzono w waflach kukurydzianych Good Food?

W partii oznaczonej datą minimalnej trwałości 07.08.2019 stwierdzono obecność aflatoksyny B1 na poziomie 12 μg/kg oraz aflatoksyn B1+B2+G1+G2 na łącznym poziomie 110 μg/kg.

W partii oznaczonej datą minimalnej trwałości 06.09.2019 stwierdzono obecność aflatoksyny B1 na poziomie 5,6 μg/kg oraz aflatoksyn B1+B2+G1+G2 na łącznym poziomie 7,7 μg/kg.

W partii oznaczonej datą minimalnej trwałości 07.09.2019 stwierdzono obecność aflatoksyny B1 na poziomie 15 μg/kg oraz aflatoksyn B1+B2+G1+G2 na łącznym poziomie 21 μg/kg.

Dopuszczalny poziom zanieczyszczenia tego typu produktów wynosi w przypadku aflatoksyny B1 – 2 μg/kg, a dla sumy aflatoksyn B1+B2+G1+G2 – 4 μg/kg.

  • Od kiedy wskazane w komunikacie partie znajdują się w obrocie handlowym w Polsce i jaki był zasięg dystrybucji tych partii?

Wskazane w komunikacie partie znajdują się w obrocie handlowym w Polsce od dnia 07.09.2018.  Partia oznaczona datą minimalnej trwałości 07.08.2019 trafiła do następujących odbiorców: AUCHAN, BP EUROPA – HAVI, INTERMARCHE, LECLERC – GDAŃSK, LECLERC KWITNĄCA, POLO MARKET, SELGROS, STOKROTKA, TESCO, ŻABKA SP. Z O.O. Partia oznaczona datą minimalnej trwałości 06.09.2019 trafiła do sieci Lidl. Partia oznaczona datą minimalnej trwałości 07.09.2019 trafiła do sieci Mila.

  • Czy stwierdzone w waflach kukurydzianych Good Food poziomy aflatoksyn są groźne dla zdrowia

Stwierdzone poziomy są wielokrotnie niższe od tych, które wywoływały ostre zatrucia (aflatoksykozy) u ludzi. Tym niemniej aflatoksyny, a szczególnie aflatoksyna B1, są genotoksycznym kancerogenem mogącym wywoływać nowotwory wątroby  u ludzi i zwierząt. Toksyczne metabolity (aflatoksykol) może przechodzić przez barierę krew/łożysko, aflatoksyna M1 może być obecna w mleku kobiety spożywającej zanieczyszczoną żywność (poziom 1µg/kg AF B1 w pożywieniu odpowiada ok 0,01 AF M1). Stwierdzone poziomy zanieczyszczenia znaczącą przekraczają ustalone wartości, niemniej produkt był obecny na rynku przez względnie krótki czas, a zwyczajowo spożywane ilości produktu (ich masa) nie jest duża. Wspólny Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. dodatków określił działanie rakotwórcze dla narażenia na aflatoksynę B1 wynoszące 1 ng / kg masy ciała  na dzień (dla 100 000 osób/rok) na 0,017) i 0,269 dla osób z przewlekłym zapaleniem wątroby typu B. Wartości te odnoszą się do narażenia przez 70 lat.  Oznacza to wzrost zachorowań odpowiednio o 1,7 i 2,7  przypadków  na 10 000 000 osób na rok.

  • Czy istnieje możliwość przebadania się aby upewnić się czy spożyłem zanieczyszczone produkty?

Przez kilka dni od narażenia możliwe jest potwierdzenie obecności metabolitów aflatoksyn w płynach ustrojowych.