Ministerstwo Rozwoju z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w konsultacji z branżami przygotowało procedury postępowania w zakładach przemysłowych na wypadek potwierdzenia lub podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników zakładu produkcyjnego branży spożywczej, a także pracowników obiektów logistycznych.

Dokument został przygotowany w formie otwartych plików, które zakłady mogą uzupełnić własnymi danymi. Każda firma stosująca tę procedurę może tworzyć dodatkowe, bardziej szczegółowe instrukcje postępowania, które mogą stanowić uzupełnienie poniższej procedury, będące w zgodności z istniejącymi aktami prawa i pozostałymi zaleceniami wydawanymi przez GIS.

Materiały

Procedury postępowania w zakładach przemysłowych branży spożywczej i obiektów logistycznych
DK​_PROCEDURY​_POSTĘPOWANIA​_W​_ZAKŁADACH​_PRZEMYSŁOWYCH​_16062020.docx 0.04MB

Lista pytań
DK​_Załącznik​_nr​_1​_Lista​_pytań​_16062020.docx 0.06MB

Lista pytań podstawowych
DK​_Załącznik​_nr​_2​_-​_Lista​_pytań​_podstawowych​_16062020.docx 0.02MB

Lista osób
DK​_Załącznik​_nr​_3​_-​_Lista​_osób​_16062020.docx 0.02MB