Łuszczyca to przewlekła, zapalna choroba skóry, która dotyczy około 3% populacji.  W Polsce choruje 700-800 tysięcy osób, na świecie 125 milionów. Warto jednak pamiętać, że łuszczyca NIE jest chorobą zakaźną i nie można się nią zarazić od drugiego człowieka!

W związku ze zgłoszeniami użytkowników pływalni o utrudnieniach w dostępności do obiektów osób chorych na łuszczycę, Główny Inspektor Sanitarny wydał w 2014 r. Oświadczenie, w którym przedstawił swoje stanowisko w tej sprawie, informując jednocześnie, że łuszczyca nie jest chorobą zakaźną, znajduje się w galerii poniżej.

Rezolucja Światowej Organizacji Zdrowia (WHA 67.9) potwierdza, że ​​łuszczyca:

  • jest chroniczną, bolesną, zniekształcającą i nieaktywną chorobą niezakaźną,
  • ma konsekwencje fizyczne, psychospołeczne i społeczno-ekonomiczne;
  • jest związany z łuszczycowym zapaleniem stawów, które powoduje ból, sztywność i obrzęk stawów i może prowadzić do trwałego zniekształcenia i niepełnosprawności i zwiększa ryzyko chorób współistniejących,
  • może prowadzić do ogromnego, niepotrzebnego cierpienia z powodu niedostatecznego dostępu do opieki zdrowotnej.

Łuszczyca to nieuleczalna choroba przewlekła. Jednak przy zastosowaniu odpowiedniej terapii łuszczycę można kontrolować, redukując lub eliminując jej objawy. Zmiany pojawiające się na skórze powoduje brak akceptacji choroby przez samego pacjenta, jak również odrzucenie i niechęć otoczenia. Pomimo tego, że choroba nie jest zakaźną jest stygmatyzująca i wciąż postrzegana przez pryzmat stereotypów.