Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Wycofanie partii produktu pn.”Belbake Wiórki kokosowe, 200 g”

Zagrożenie:

W próbce wiórek kokosowych pochodzących z Indonezji badanych przez władze niemieckie stwierdzono obecność dwutlenku siarki, który nie został zadeklarowany na etykiecie produktu. Niemiecki importer produktu postanowił wycofać z obrotu wszystkie niewłaściwie oznakowane partie wiórek kokosowych wyprodukowane z tego samego surowca z Indonezji, w tym jedną partię produktu „Belbake Wiórki kokosowe, 200 g” z datą minimalnej trwałości 22.11.2019 i numerem partii 34452, dostarczoną do Lidl Polska.

Dwutlenek siarki jest substancją alergenną, która musi być deklarowana w oznakowaniu produktu, gdy jej stężenie przekracza 10 mg/kg lub 10 mg/l.

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Belbake Wiórki kokosowe, 200 g

Numer partii: 34452

Data minimalnej trwałości: 22.11.2019

Kraj pochodzenia: Indonezja

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Lidl Polska w dniu 14.02.2019 r. wycofał ze sprzedaży produkt „Belbake Wiórki kokosowe, 200 g” z datą minimalnej trwałości 22.11.2019 i numerem partii 34452 oraz zamieścił na swojej stronie internetowej (https://www.lidl.pl/pl/Wazna-informacja-dla-klientow-6518.htm) informację dla klientów o wycofaniu produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują wycofanie produktu z obrotu.

Zalecenia dla konsumentów:

Osoby uczulone na dwutlenek siarki i siarczyny nie powinny spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.