Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: stwierdzenie pałeczek Salmonella na powierzchni skorupek jaj.

Zagrożenie:

Obecność bakterii Salmonella z grupy OD wykryto na powierzchni skorupek jaj w 1 z 5 badanych próbek.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – Świeże jaja “Jaja Wojciechowicz” klasa świeżości A, kategoria wagowa:
M-średnie (63g>masa>53 g)

Najlepiej spożyć przed: 12.05.2019

Kod na skorupkach jaj – 3PL 02181303

Numer zakładu pakowania jaj: PL 02185903 WE

Producent – JAJO – WOJCIECHOWICZ Wojciech Wojciechowicz Wróblowice, ul. Innowacyjna 22, 55-630 Miękinia

Zdjęcie pobranej próbki jaj:

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

O wyniku badania Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej właściwy dla miejsca prowadzenia działalności producenta jaj, zarząd sklepu NETTO Sp. z o.o. w Kobylance, w którym pobrano próbkę oraz producenta ww. kwestionowanej próbki. NETTO Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 30.04.2019 r. ww. jaja zostały usunięte ze sklepów tej sieci.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami.

Zasady ostrożności w obchodzeniu się z jajami znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny:

https://www.pzh.gov.pl/jaja-co-powinienes-wiedziec-2