Na zebraniu Zespołu ds. Suplementów Diety, które odbyło się w dniu 7 lutego 2020 określono maksymalne poziomy kolejnych witaminy, składników mineralnych oraz roślinnych. Podejmując uchwały dotyczące witamy E oraz K Zespół zakończył pracę nad uchwałami odnoszącymi się do witamin.

Maksymalne poziomy wszystkich witamin stosowanych w suplementach diety już określone przez Zespół

Podczas lutowego posiedzenia Zespół określił maksymalne poziomy witaminy E oraz witaminy K w suplementach diety. Przyjęte uchwały były ostatnimi dotyczącymi witamin, ponieważ poziomy pozostałych witamin, które mogą być stosowane w produkcji suplementów diety zostały już wcześniej określone przez Zespół.

  • maksymalną ilość witaminy E w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym ustalono na poziomie 250 mg na dzień (Uchwała nr 1/2020);
  • maksymalną ilość witaminy K w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym na poziomie 200 µg na dzień. Ponadto w oznakowaniu suplementów diety zawierających witaminę K zarekomendowano umieszczenie ostrzeżenia: „Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol)”.

Zestawienie ustaleń Zespołu dotyczących witamin przedstawia tabela:

Witamina Maksymalne poziomy w suplementach diety Rekomendowane ostrzeżenia Nr uchwały
Witamina A 800 µg równoważnika retinolu (retinol i estry retinylu);

7 mg β-karotenu.

6/2019
Witamina D 2 000 IU (50 µg) Przed zastosowaniem wskazane jest wykonanie badania 25-(OH)D we krwi oraz konsultacja wyniku badania z lekarzem lub farmaceutą 4/2019
Witamina E 250 mg 1/2020
Witamina K 200 µg Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwzakrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol) 2/2020
Witamina C 1000 mg nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową 5/2019
Tiamina 100 mg 12/2019
Ryboflawina 40 mg 13/2019
Niacyna 830 mg w formie amidu kwasu nikotynowego

16 mg w formie kwasu nikotynowego

8/2019
Witamina B6 18 mg 18/2019
Kwas foliowy 600 µg

800 µg w suplementach oznaczonych jako dedykowane dla kobiet w ciąży

U kobiet w ciąży stosować po konsultacji z lekarzem 7/2019
Witamina B12 100 µg 14/2019
Biotyna 2,5 mg 5/2016
Kwas pantotenowy 10 mg pantetyny,

200 mg w pozostałych formach chemicznych w przeliczeniu na kwas pantotenowy

11/2019

 

Podjęto kolejne ustalenia dotyczące składników mineralnych

Członkowie Zespołu podjęli cztery uchwały dotyczące maksymalnej ilości składników mineralnych:

  • maksymalną ilość boru w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym ustalono na poziomie 3 mg na dzień (Uchwała nr 3/2020);
  • maksymalną ilość chromu w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym ustalono na poziomie 200 µg na dzień (Uchwała nr 4/2020);
  • maksymalną ilość fluoru w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym ustalono na poziomie 3,5 mg na dzień (Uchwała nr 5/2020);
  • maksymalną ilość fosforu w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym ustalono na poziomie 450 mg na dzień. (Uchwała nr 6/2020).

Uchwała Zespołu w sprawie stosowania Withania somnifera (L.) Dunal jako składnika suplementów diety.

Withania somnifera (L.) Dunal (znana również jako witania ospała, ashwagandha, śpioszyn lekarski, indyjski żeń-szeń, Physalis somnifera L., Physalis flexuosa L.) to wywodząca się z Indii roślina z rodziny psiankowatych (Solanaceae). Na podstawie przedstawionych danych naukowych oraz stanowisk członków Zespołu, w toku dyskusji ustalono następujące warunki stosowania Withania somnifera (L.) Dual w suplementach diety:

1) sproszkowany korzeń Withania somnifera (L.) Dunal można stosować w ilości poniżej 3g na dobę;

2) maksymalna zawartość witanolidów nie może przekraczać 10 mg  w zalecanej do spożycia dziennej porcji produktu;

3) podmiot wprowadzający do obrotu dany środek spożywczy powinien dołączyć specyfikację ilościową potwierdzającą zawartość witanolidów w przeliczeniu na zalecaną do spożycia dzienną porcję produktu.

W oznakowaniu suplementów diety zawierających w swoim składzie Withania somnifera (L.) Dunal Zespół zarekomendował umieszczenie  ostrzeżenia: „Produkt nie powinien być spożywany w przypadku stosowania leków o działaniu uspakajającym, nasennym, przeciwpadaczkowym, nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i w trakcie laktacji”.

Wszystkie uchwały podejmowane przez Zespół odnoszą się do maksymalnych poziomów w suplementach diety dedykowanych osobom dorosłym.

Zespół do spraw Suplementów Diety działa na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 14 marca 1985 r.  o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) jako organ opiniodawczo-doradczy Głównego Inspektora Sanitarnego. Do zadań Zespołu należy m.in.: wsparcie merytoryczne i naukowe Głównego Inspektora Sanitarnego przy wyjaśnianiu okoliczności dotyczących produktów objętych powiadomieniem, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252), poprzez opracowywanie pisemnych opinii w formie uchwał podejmowanych większością głosów członków Zespołu.

Uchwały i stanowiska Zespołu stanowią ocenę ryzyka, wytyczne, którymi kierują się organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w prowadzonym nadzorze oraz przy analizie składanych powiadomień. Uchwały Zespołu ds. Suplementów Diety są również wskazówką dla przedsiębiorców odnośnie maksymalnych poziomów witamin i składników mineralnych akceptowanych w suplementach diety. W przypadku braku zgodności produktu z uchwałą Główny Inspektor Sanitarny wszczyna postepowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy produkt spełnia wymagania stawiane suplementom diety.

Z uchwałami Zespołu ds. Suplementów Diety można zapoznać się na stronie:

https://gis.gov.pl/zywnosc-i-woda/zespol-do-spraw-suplementow-diety/