Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Wycofanie produktu pn. „Pojemnik BAMBOO NATURAL”. Pojemnik o podstawie kwadratu o boku ok. 8,5 cm, rozszerzony – wysokość boku ok. 10,3 cm.

Zagrożenie:

W próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono migrację formaldehydu na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

  • Producent: MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna z siedzibą w Olsztynie
  • Marka handlowa: Affek Design by MONDEX
  • Seria: BAMBOO NATURAL
  • Nazwa: Pojemnik S11x h11 cm
  • Symbol: HTBB6119
  • Symbol kartonowy: HH1111BNAT
  • Kod kreskowy: 5902643316119
  • Partia: 43/11 z dnia: 14.09.2018

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna zwróciła się do swoich klientów o wstrzymanie sprzedaży kwestionowanego produktu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują działania prowadzone przez przedsiębiorcę.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy używać pojemników wskazanych w komunikacie do spożywania lub przechowywania żywności.