Wycofanie produktu pn. Rapunzel Klare Suppe 250 g z datą minimalnej trwałości 18.09.2020 ze względu na możliwość występowania fragmentów szkła

Zagrożenie:

Z uwagi na skargę konsumenta na obecność szkła w produkcie i brak możliwości wykluczenia, że produkty z tej samej partii nie są zanieczyszczone szkłem, firma odpowiedzialna za produkt Rapunzel Naturkost GmbH zdecydowała o wycofaniu całej partii produktu.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Rapunzel Klare Suppe 250 g

Wyprodukowane dla – Rapunzel Naturkost GmbH, Rapunzelstrasse 1, 87764 Legau, Niemcy

Data minimalnej trwałości – 18.09.2020

 

 

 

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Rapunzel Naturkost GmbH wycofuje ze sprzedaży i od konsumentów produkt określony w komunikacie. Firma zamieściła komunikat skierowany do konsumentów na stronie internetowej https://www.rapunzel.de/rueckruf-klare-suppe-1019.html

Odbiorcą produktu w Polsce była firma Bio Planet S.A., Wilkowa Wieś 7, 05-084 Leszno, która sprzedała produkt dalszym odbiorcom w Polsce. Firma poinformowała swoich odbiorców i rozpoczęła wycofywanie kwestionowanej partii produktu z obrotu.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany w komunikacie produkt, nie powinni go spożywać.