Wycofanie produktu pn. „Ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant, 3 kg” ze względu na możliwość występowania fragmentów metalu (drutu)

Zagrożenie:

W opakowaniu produktu znaleziono drut metalowy. Spożycie produktu stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia.

Szczegóły dotyczące produktów:

Produkt – Ananasy krojone w puszce marki Mount Elephant, 6 x 3,005 kg

Producent – COFCO no 8 Jian Guo Men Nei Da Jie 100005 Beijing, Chiny

Importer – Liroy BV Verbreepark 1 Benthuizen 2731 BR, Holandia

Data minimalnej trwałości – styczeń 2022

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma Liroy BV wycofuje ze sprzedaży i od konsumentów produkt określony w komunikacie. Firma przygotowała również komunikat skierowany do konsumentów w Polsce (link do komunikatu firmy).

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci, którzy kupili wskazany produkt, nie powinni go spożywać.

Komunikat przygotowany dla klientów w Polsce przez importera z Holandii:

http://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2019/09/10718370_1523193_Important_announcement_PL_065119_ME_Pineapple_Pieces_6x3-005kg_tin.pdf