Ostrzeżenie publiczne dotyczące wyrobu do kontaktu z żywnością: Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych z łyżki z poliamidu w kolorze czarnym.

Zagrożenie:

Na podstawie badań przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono, że z łyżki określonej w komunikacie migrują do żywności pierwszorzędowe aminy aromatyczne na poziomie, który może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt – Łyżka z poliamidu w kolorze czarnym z metalowym uchwytem, C&E, nazwa na etykiecie w języku polskim: „Naczynie kuchenne ITEM NO: 915-0B8496”

Podmiot wprowadzający do obrotu w Polsce: Rozpoczęcie Handlowe Q&D sp. z o.o., ul. Polna 5, 05-552 Wólka Kosowska

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające w przedmiotowej sprawie.

Zalecenia dla konsumentów:

Mając na uwadze, że przedmiotowe łyżki stanowią zagrożenie dla zdrowia konsumentów, nie należy ich używać do kontaktu z żywnością.