EFSA umieściła kompendium dotyczące botanikaliów w tworzonej przez siebie tzw. „hurtowni danych” (Data Warehouse). Do początku 2017 roku baza ta zostanie rozszerzona o gatunki pozaeuropejskie.

Kompendium jest to baza botanikaliów zawierająca substancje, które obecne w żywności mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Celem kompendium jest pomoc w ocenie bezpieczeństwa preparatów botanicznych, które mogą być stosowane w żywności, w tym w suplementach diety, poprzez ułatwienie identyfikacji zagrożeń.

Compendium of Botanicals

Wytyczne EFSA dotyczące oceny substancji pochodzenia botanicznego (botanicals) w polskiej wersji językowej znajdziesz w sekcji Może ci się przydać.

Najczęściej zadawane pytania na temat surowców pochodzenia botanicznego:

 1. Jakie EFSA wydała opracowania dotyczące surowców pochodzenia botanicznego?

  EFSA wydała następujące opracowania dotyczące surowców pochodzenia botanicznego:

  • Wytyczne dotyczące naukowej oceny ryzyka związanego ze stosowaniem surowców pochodzenia botanicznego, w tym kryteria przypisywania pierwszeństwa ocenie konkretnych surowców;
  • Raport obejmujący przykłady zastosowania podejścia naukowego w procesie oceny bezpieczeństwa;
  • Kompendium surowców pochodzenia botanicznego o udokumentowanej zawartości substancji mogących wykazywać szkodliwy wpływ na zdrowie w przypadku zastosowania ich w żywności lub suplementach diety.
 2. W jakim celu EFSA opracowała kompendium surowców pochodzenia botanicznegoo potencjalnie szkodliwym wpływie na zdrowie?

  Kompendium obejmuje surowce pochodzenia botanicznego zawierające w swoim składzie substancje o potencjalnie szkodliwym działaniu dla zdrowia w przypadku zastosowania ich w żywności i suplementach diety. Celem zestawienia tych substancji jest zwrócenie uwagi producentów i organów ds. bezpieczeństwa żywności na możliwość występowania działań niepożądanych w przypadku użycia tych surowców w żywności lub suplementach diety. Kwestia bezpieczeństwa stosowania w żywności i suplementach diety surowców pochodzenia botanicznego zestawionych w kompendium nie została jeszcze rozstrzygnięta.

 3. Czy kompendium EFSA obejmuje pełen wykaz surowców pochodzenia botanicznegoo potencjalnie negatywnym działaniu dla zdrowia?

  Nie, kompendium jest bazą danych aktualizowaną na bieżąco.

 4. Do kogo adresowane jest to opracowanie?

  Opracowanie stanowi źródło informacji dla oceniających ryzyko w procesie oceny ryzyka konkretnego składnika pochodzenia botanicznego oraz dla producentów dbających o bezpieczeństwo oferowanych na rynku produktów.

 5. Jakie są możliwości klasyfikacji surowców pochodzenia botanicznego jako leków ziołowych lub jako suplementów diety?

  Niektóre surowce pochodzenia botanicznego są traktowane jako tradycyjne leki ziołowe i są stosowane zarówno w produktach leczniczych jak i w suplementach diety. Klasyfikacja surowca jako leczniczego czy suplementu diety nie leży w kompetencjach EFSA.
  Za ocenę bezpieczeństwa i skuteczności preparatów roślinnych stosowanych w charakterze leków jest odpowiedzialna Europejska Agencja ds. Oceny Leków (EMEA – European Medicines Agency). EFSA ściśle współpracuje z EMEA, jednak w procesie naukowej oceny bezpieczeństwa składników pochodzenia botanicznego wykorzystuj e tylko dane/przesłanki służące wnioskowaniu w zakresie bezpieczeństwa ich stosowania w żywności i suplementach diety.