Pomorski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny Tomasz Augustyniak przedstawił Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu sytuację związaną z awarią przepompowni ścieków w Gdańsku.

Przez ok. 3 dni ścieki awaryjnie były spuszczane do Motławy. Służby sanitarne pobrały próbki wody na plaży. Sytuacja jest monitorowana na bieżąco.

Należy pamiętać, że nawet jeśli wyniki badania wody będą prawidłowe, to korzystanie z kąpieli przed oficjalnym otwarciem sezonu kąpieliskowego jest ryzykowne.