EFSA dokonała oceny najbardziej efektywnych strategii eliminowania guzowatej choroby bydła (LSD). Ogniska występowania choroby w południowo- zachodniej Europie zostały ograniczone.

EFSA opublikowała raport wskazujący na optymalny czas trwania programu szczepień i właściwą metodologię nadzoru jako najbardziej skuteczną strategię eliminowania LSD. Ogniska występowania choroby w rejonie bałkańskim zostały ograniczone w 95 %: z 7,483 przypadków w 2016 r. do 385 r. w 2017 r. W 2018 r. nie odnotowano zachorowań w południowo-zachodniej Europie, jedynie w europejskiej części Turcji pojawiło się jedno ognisko choroby.

W raporcie podkreślono, że im bardziej efektywny jest program szczepień zapobiegający zachorowaniom i im wyższy jest poziom wyszczepienia, tym program może być krótszy.  Na przykład jeżeli szczepienie jest efektywne w 80% zaszczepionych zwierząt, wówczas dwuletni program obejmujący 90% stad jest wystarczający.

Ryzyko nawrotu zachorowań po zakończeniu programu szczepień należy rozpatrywać w kontekście ryzyka wprowadzenia zakażonych zwierząt z  sąsiednich obszarów. Inne czynniki badane w raporcie obejmują możliwą trwałość wirusa u  nosicieli pośrednich (takich jak kleszcze i owady) lub w środowisku.

Raport zawiera także przegląd stosowanych metod nadzoru. Obejmują one środki mające na celu wczesne wykrywanie nowych przypadków zachorowań  oraz sposoby wykazywania braku zachorowań.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie EFSA.