EFSA wspólnie z ECDC opublikowała raport za rok 2015 dotyczący oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe chorobotwórczych bakterii wskaźnikowych u ludzi, zwierząt i w żywności. W raporcie stwierdzono, że bakterie te nadal wykazują oporność na powszechnie stosowane środki stwarzając poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt i przyczyniając się do około 25 000 zgonów rocznie w Unii Europejskiej.

Antimicrobial resistance remains high, says EU report