Eksperci z Panelu PLH ds. zdrowia roślin stwierdzili, że nowo dostępne informacje na temat grzybiczej choroby cytrusów (CBS) potwierdzają opinię EFSA z 2014 roku. W związku z powyższym Urząd nie będzie aktualizować istniejącej opinii naukowej.

Komisja Europejska zwróciła się do EFSA o ocenę dwu nowych publikacji na temat Phyllosticta citricarpa, a także o przegląd innych dokumentów opublikowanych w ciągu ostatnich dwóch lat.

Phyllosticta citricarpa, organizm powodujący chorobę CBS, nie występuje obecnie w UE i jest przedmiotem środków kontroli zapobiegających jego przedostaniu się na teren Unii. Występuje w wielu krajach pozaeuropejskich, w tym u głównych eksporterów pomarańczy. Panel PLH stwierdził w swej opinii z 2014 roku, że gdyby P. citricarpa przedostał się do UE, mógłby szybko zadomowić się i rozprzestrzenić na obszary porośnięte drzewami cytrusowymi.

Więcej informacji oraz opinię EFSA z 2014 roku można znaleźć na stronach: