EFSA umieściła kompendium dotyczące botanikaliów w tworzonej przez siebie tzw. „hurtowni danych” (Data Warehouse). Do początku 2017 roku baza ta zostanie rozszerzona o gatunki pozaeuropejskie.

Kompendium jest to baza botanikaliów zawierająca substancje, które obecne w żywności mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Celem kompendium jest pomoc w ocenie bezpieczeństwa preparatów botanicznych, które mogą być stosowane w żywności, w tym w suplementach diety, poprzez ułatwienie identyfikacji zagrożeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EFSA:
Botanicals added to EFSA Data Warehouse