Zespół ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych działa od 14 lipca 2015 r. na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124 z późn. zm.).

Zespół na bieżąco prowadzi prace, w sprawach oceny potencjalnych zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi oraz możliwości powodowania szkód społecznych, wynikających z używania substancji, co do których istnieje podejrzenie, że działają na ośrodkowy układ nerwowy. Zespół rekomenduje także Ministrowi Zdrowia umieszczanie niebezpiecznych substancji w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych lub załącznikach do ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zarządzenie MZ w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu ds. oceny ryzyka NSP.

Uchwały Zespołu ds. oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych:

UCHWAŁY 2020 r.

Uchwała nr 1-2020_4-AcO-DET_4-AcO-MiPT

Uchwała nr 2-2020_2-Oxo-PCE

Uchwała nr 3-2020_34-CFP (kleferein)

UCHWAŁY 2019 r.

Uchwała nr 11/2019 dot. substancji 2-FDCK (2-fluorodeschloroketamina)

Uchwała nr 10/2019 dot. nowej grupy „pochodne tryptaminy” jako grupa VI NPS

Uchwała nr 9/2019 dot. substancji AL-LAD, 1P-LSD

Uchwała nr 8/2019 dot. substancji DCK (deschloroketamina)

Uchwała nr 7/2019 dot. substancji 4-HO-DET, DPT (N,N-dipropylotryptamina)

Uchwała nr 6/2019 dot. substancji FLUNITRAZOLAM, FLUALPRAZOLAM, FLUBROMAZEPAM

Uchwała nr 5/2019 dot. substancji pF-4-METYLOAMINOREKS

Uchwała nr 4/2019 dot. substancji ETH-LAD

Uchwała nr 3/2019 dot. substancji ALD-52

Uchwała nr 2/2019 dot. substancji 4-HO-MiPT

Uchwała nr 1/2019 dot. substancji FLUBROMAZOLAM, DIKLAZEPAM, 3-HYDROKSYFENAZEPAM

Uchwała nr 7/2018 z dnia 20 listopada 2018 r. dot. substancji 3-FLUOROFENMETRAZYNA, KLONAZOLAM

Uchwała nr 6/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dot. prośby o zainicjowanie prac nad utworzeniem spójnego systemu pozyskiwania i przepływu informacji o przypadkach zgonów i ciężkich zatruć nowymi substancjami psychoaktywnymi.

Uchwała nr 5/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dot. substancji nalbufina.

Uchwała nr 4/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dot. substancji DOC.

Uchwała nr 3/2018 z dnia 7 czerwca 2018 r. dot. substancji MPHP, ETIZOLAM, BENZYLFENTANYL.

Uchwała nr 2/2018 z dnia 9 marca 2018 r. dot. substancji HEX-EN.

Uchwała nr 1/2018 z dnia 9 marca 2018 r. dot. substancji N-ETYLOPENTYLON, 4-FLUOROPENTEDRON. 

Uchwała nr 11/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. dot. substancji 4F-iBF, 4Cl-iBF, CYKLOPROPYLOFENTANYL.

Uchwała nr 10/2017 z dnia 13 grudnia 2017 r. dot. substancji AMB-CHMICA, MDPHP.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 14 września 2017 r. dot. substancji 4-CMC, 3-CMC, ADB-CHMINACA.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 14 września 2017 r. dot. substancji N-propyłopentedron (NiPP), N-izopropylopentedron (NiPP), a-PHiP, 3-CEC.

Uchwała nr 7/2017 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji AKRYLOFENTANYL.

Uchwała nr 6/2017 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji KARFENTANYL.

Uchwała nr 5/2017 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji U-47700.

Uchwała nr 4/2017 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji 5-DBFPV, 4-Cl-alfa-PVP, NEMNP, 5F-AMBICA, TH-PVP.

Uchwała nr 3/2017 z dnia 2 marca 2017 r. dot. substancji 4,4-DMAR, MDMB-CHMICA.

Uchwała nr 2/2017 z dnia 2 marca 2017 r. dot. substancji 5F-ADB, FU-F.

Uchwała nr 1/2017 z dnia 2 marca 2017 r. dot. substancji alfa-PVT, ADB-FUBINACA, NEP, HEX-EN.

Uchwała nr 6/2016 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. rośliny kava kava (pieprzu metystynowego).

Uchwała nr 5/2016 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji 5F-ADB, FU-F, 4-CEC, PV8.

Uchwała nr 4/2016 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji FUB-AMB.

Uchwała nr 3/2016 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji NM-2201, 4-metylo-N, N-DMC, 4-EEC, 3-Me-MAPB, 5-Cl-UR-144, ADB-CHMINACA.

Uchwała nr 2/2015 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji 4-CMC, 3-CMC, 2-CMC, THJ-2201, MDMB-CHMICA, 5F-AB-PINACA, 5F-AMB.

Uchwala nr 1/2015 Zespołu ds. Oceny Ryzyka dot. substancji AB PINACA.