Europejska kampania informacyjna z cyklu „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” pod hasłem „Substancje niebezpieczne pod kontrolą 2018 – 2019”.

Celem głównym kampanii jest dostarczenie wiarygodnych informacji na temat zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy oraz podniesienie poziomu świadomości w zakresie ograniczania ryzyka stwarzanego przez te substancje.

Organizatorem polskiej edycji Kampanii jest Krajowy Punkt Centralny EU-OSHA umiejscowiony w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym, ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa, tel. 22 623-36-77, 623-37-22.

Główny Inspektorat Sanitarny jest partnerem strategicznym kampanii. Wraz z Krajowym Punktem Centralnym EU-OSHA zapraszamy do współpracy organizacje, przedsiębiorstwa i osoby indywidualne, które chcą się zaangażować w promowanie idei kampanii wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych.

Wszelkie informacje dotyczące kampanii, a także materiały do pobrania, dostępne są na stronach internetowych:

W kampanii mogą wziąć udział organizacje o dowolnej wielkości i z dowolnego sektora oraz osoby indywidualne. Zachęcamy do:

 • Upowszechniania materiałów kampanii w swoich miejscach pracy!
 • Udziału w wydarzeniach kampanii lub ich organizowania!
 • Stosowania i propagowania narzędzi wspierających zarządzanie wiekiem w pracy!
 • Śledzenie aktualnych informacji przekazywanych poprzez media!
 • Dołączenia do grona partnerów kampanii!

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Dobrych Praktyk!!

W ramach kolejnej edycji Europejskiego Konkursu Dobrych Praktyk w dziedzinie BHP Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) zaprasza przedsiębiorców, którzy swoimi działaniami poprawiają warunki pracy w zakładach pracy, do składania wniosków.

Celem konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk oraz uświadamianie korzyści płynących z zapewnienia należytego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy. Ma on także pełnić rolę ogólnoeuropejskiej platformy służącej promowaniu dobrych praktyk i dzieleniu się informacjami o nich.

Film o kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy – Substancje niebezpieczne pod kontrolą”

 

Najważniejsze wydarzenia w ramach kampanii

Kwiecień

 • 12 kwietnia – prezentacja kampanii podczas XX Konferencji nt. Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie, Szczyrk
 • 24 kwietnia – Międzynarodowe Targi SAWO 2018 w Poznaniu:
  • Spotkanie informacyjne nt. kampanii dla Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Krajowej Sieci Partnerów Krajowego Punktu Centralnego EU-OSHA
  • Wystąpienia dot. tematu kampanii podczas konferencji pn. „Bezpieczna praca z chemikaliami”. Główny organizator: miesięcznik „Promotor”
  • Udostępnienie materiałów informacyjnych kampanii na stoisku CIOP-PIB

Maj

 • 9 maja – spotkanie prasowe dla przedstawicieli mediów, Warszawa, więcej informacji na stronie CIOP
 • 15 maja – prezentacja kampanii podczas konferencji pn. „Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce”, współorganizowanej przez członków Sieci Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB, Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin
 • 29 maja
  • prezentacje dot. problematyki kampanii podczas spotkania służb BHP przedsiębiorców i organów nadzoru górniczego, Wyższy Urząd Górniczy, Katowice

Czerwiec

 • 5 czerwca – warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do społecznych inspektorów pracy. Współorganizacja: NSZZ Solidarność, Gdańsk – program 
 • 6 czerwca – warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do społecznych inspektorów pracy. Współorganizacja: NSZZ Solidarność, Poznań – program 
 • 13 czerwca – prezentacje na temat substancji niebezpiecznych, ochron indywidualnych i problematyki kampanii podczas spotkania Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, Oddziału w Łodzi
 • 15 czerwca
  • prezentacja dot. tematyki kampanii podczas V Konferencji Naukowej „Inżynieria bezpieczeństwa a zagrożenia cywilizacyjne”, Częstochowa. Główni organizatorzy: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie
  • Konferencja pn. „Substancje i mieszaniny chemiczne – zagrożenia – profilaktyka” w Szczecinie. Współorganizacja: CIOP-PIB, Ogólnopolskie Stowarzyszanie Pracowników Służby BHP, Oddział Szczecin – program 
 • 19 czerwca – seminarium pn. „Niebezpieczne substancje psychoaktywne w miejscu pracy”, organizowane przez Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi, Łódź

Wrzesień

 • 12 września – warsztaty dot. substancji niebezpiecznych skierowane do przedstawicieli MŚP i specjalistów bhp, Łódź. Współorganizacja: CIOP-PIB, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi
 • 26 września – konferencja szkoleniowa skierowana do pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych, zorganizowana we współpracy z Głównym Inspektoratem, Warszawa (termin i miejsce zostaną potwierdzone)

Październik

 • 16 października – konferencja pn. „Substancje niebezpieczne pod kontrolą” skierowana do przedstawicieli MŚP, specjalistów bhp i firm zainteresowanych kampanią, Katowice. Główny organizator: CIOP-PIB
 • 23 października – Konferencja pn. „Substancje niebezpieczne w laboratoria – ostrożnie!”, Łódź. Współorganizacja: Uniwersytet Łódzki, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości z Łodzi
 • 24-26 października – prezentacje dot. tematyki kampanii podczas konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych, Łódź
 • 25 października – Konferencja pn. „Chemia wokół nas”, Starogard Gdański, Polpharma S.A. Współorganizacja: CIOP-PIB, Polpharma S.A.
 • Prezentacje dot. tematyki kampanii podczas konferencji organizowanej przez Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych (termin i miejsce zostaną potwierdzone).