Zapobieganie grypie poprzez promowanie zdrowego stylu życia i szczepień ochronnych to jedno z zadań realizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i podległą mu Państwową Inspekcję Sanitarną. Już po raz kolejny Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy wraz z  Głównym Inspektoratem Sanitarnym zorganizowali akcję bezpłatnych szczepień przeciw grypie dla pracowników Urzędu oraz członków Rady Sanitarno-Epidemiologicznej. Jak podkreślają eksperci szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapobiegania grypie i jej powikłaniom.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) co roku na świecie na grypę choruje od 330 milionów do 1,6 miliarda ludzi, z których od 500 tysięcy do 1 miliona umiera. W Polsce w obecnym sezonie epidemicznym zachorowało już ponad 4,5 mln osób (4 675 328). Największa zapadalność dotyka zwykle dzieci i nastolatków, podczas gdy najwięcej zgonów występuje w grupie osób starszych.

Aby zapobiegać grypie i jej powikłaniom co roku na początku jesieni na rynku pojawiają się szczepionki o zaktualizowanym składzie, a placówki medyczne promują profilaktykę grypową. Główny Inspektorat Sanitarny od kilku lat bierze udział w akcji szczepień. W tym roku ze szczepień skorzystało blisko 150 osób – obok kierownictwa Głównego Inspektoratu Sanitarnego z rodzinami oraz pracowników urzędu przeciw grypie zaszczepili się także m.in.: członkowie Rady Saniatrno-Epidemiologicznej, przedstawiciele Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Pracownicy Głównego Insektoratu Sanitarnego szczepią się od lat i korzystają z zalecanej ochrony przed sezonem epidemicznym. Mamy pewność, że dzięki temu zmniejszymy ryzyko zachorowania, a nasza odporność będzie lepsza. Ja szczepię się z wyboru, aby wyeliminować cieżkie powikłania pogrypowe i  nie zarażać innych wirusem grypy“ – powiedział dr hab. n. med. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny.

Według obowiązujących międzynarodowych zaleceń, w tym także i polskich, przeciw grypie powinny szczepić się wszystkie osoby, które chcą ustrzec się grypie i jej powikłaniom. Jednak szczególne zalecenia dotyczą osób z tzw. grup ryzyka m.in.: osoby w podeszłym wieku (powyżej 55 lat), przewlekle chore, zdrowe dzieci od 6 miesiąca do 18 roku życia oraz kobiety w ciąży lub planujące ciążę.

Zaszczepić powinny się również osoby, które mogą przenosić grypę na osoby z grup wysokiego ryzyka oraz osoby zdrowe mogące stanowić źródło zakażenia dla tych osób. Są to m.in. pracownicy ochrony zdrowia, szkół, handlu, transportu oraz inne osoby narażone na kontakty z dużą liczbą ludzi.

Postawa służby zdrowia w tym względzie jest niezmiernie ważna. Lekarze otwarcie komunikują, że w znacznej mierze szczepią się przeciw grypie w trosce o pacjentów. Uodpornieni mają pewność, że nie zarażą nikogo wirusem, który bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Dlatego tak istotne jest, by personel medyczny był wzorem do naśladowania w kwestii szczepień oraz profilaktyki grypy i aby lekarze zachęcali również pacjentów, by tak jak oni szczepili się przeciw grypie dla siebie i swoich bliskich.

Należy jednak pamiętać, że nie każdy może zaszczepić się przeciwko grypie. Do najważniejszych przeciwwskazań należą: ostre choroby gorączkowe, udokumentowane uczulenie na białko jaja kurzego (każdy gabinet musi mieć zestaw antywstrząsowy), uczulenie na śladowe ilości antybiotyku zawarte w szczepionce (split- neomycyna, subunit-gentamycyna), zespół Guillaina-Barrégo, stwierdzony w okresie 6 tygodni od poprzedniego szczepienia przeciwko grypie.

W tym sezonie w Polsce pacjenci skorzystają ze szczepionek czterowalentnych. Zapewniają one najszerszą możliwą ochronę przed grypą.

Szczepienia to realna korzyść, dzięki której można uniknąć zachorowania oraz zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań. Nadszedł kolejny sezon grypowy, dlatego warto jak najszybciej poddać się szczepieniu ochronnemu i zabezpieczyć się przed grypą.


Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. W 2018 roku obchodzimy 5-lecie działalności Programu, którego celem jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami. Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej powstałej w ramach Programu jest Fundacja Nadzieja dla Zdrowia. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego, wielu organizacji zrzeszających lekarzy, pracodawców, związki samorządów i towarzystwa medyczne. Dzięki szerokim działaniom w nadchodzącym sezonie szczepień osoby po 65 roku życia po raz pierwszy będą mogły skorzystać z refundowanych szczepień przeciw grypie. Więcej informacji na stronie: www.opzg.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Mąkólska, katarzyna.makolska@procontent.pl, tel. 604 774 138

Natalia Skarbek, natalia.skarbek@procontent.pl, tel. 884 838 886