Zadławienie to zamknięcie dróg oddechowych przez ciało obce, do którego może doprowadzić np. szybkie, łapczywe spożywanie pokarmów czy połknięcie przez dziecko małego przedmiotu. Zadławienie jest stanem zagrożenia życia, z którym można się spotkać na co dzień.

Wczesna interwencja może zapobiec utracie przytomności. Pamiętaj! Udzielając pierwszej pomocy możesz uratować komuś życie! Pomoc przy zadławieniu – należy do tych stanów zagrożenia życia, z którymi można spotkać się codziennie.

Jeśli do dróg oddechowych dostanie się ślina, kawałek pokarmu lub cokolwiek innego poza powietrzem, grozi to niedotlenieniem organizmu, a nawet zatrzymaniem akcji serca!

Jak postępować przy zadławieniu?

  • Gdy poszkodowany przestał kaszleć, ale jest przytomny należy:
  1. pochylić poszkodowanego do przodu,
  2. 5 x energicznie uderzyć w okolicę międzyłopatkową.
  • Gdy uderzenie nie pomaga zastosować tzw. chwyt Heimlicha (Uwaga!!! Nie stosować wobec kobiet w ciąży):
  1. pochylić poszkodowanego,
  2. objąć rękoma kładąc jedną część na nadbrzuszu (pod mostkiem),
  3. drugą ręką objąć zaciśniętą pięść,
  4. i energicznie pociągnąć do wnętrza i ku górze.
  • Jeśli powyższe działania nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, należy bezzwłocznie wezwać pogotowie 999 lub 112.
  • Jeśli poszkodowany stracił przytomność, należy rozpocząć reanimacje!