W dniu 21.05.2018 r. odbyło się seminarium pt. „Dopalacze – co zyskujesz, czym ryzykujesz?”, które było skierowane głównie do osób młodych. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego, Rektora UKSW w Warszawie.

Seminarium rozpoczęły Pani Izabela Kucharska – zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Pani Anna Fidelus, prof. UKS, witając serdecznie gości i wyrażając chęć współpracy w zakresie profilaktyki antydopalaczowej.

W trakcie seminarium odbyło się 6 prezentacji:

  1. „Wpływ substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy na zdrowie”, dr hab. med. prof. IMP Anna Krakowiak, kierownik Oddziału Toksykologii. IMP im. prof. J Nofera w Łodzi,
  2. „Nowe narkotyki w Polsce w doświadczeniach Narodowego Instytutu Leków”, dr. Agata Błażewicz, Kierownik Pracowni Leków Sfałszowanych i Używek NIL,
  3. Nowe narkotyki jako zagrożenie zdrowia publicznego”, Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi, GIS,
  4. „Życie z turbodoładowaniem, dr hab. Krzysztof Wielecki, prof., UKSW, Dyrektor Instytut Socjologii UKSW w Warszawie,
  5. „Dopalacze – czyli poszukiwany gruppenführer Wolf”, płk, dr Radosław Tworus, kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego WIM w Warszawie,
  6. „Praktyczne aspekty profilaktyki wobec dopalaczy”, dr Justyna Kurtyka-Chałas, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie.

W drugiej części wydarzenia, odbyła się debata, którą poprowadził Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi (GIS) – Pan Tomasz Białas. W pierwszej części debaty pojawiały się przemyślenia studentów nt. dopalaczy. W drugiej części studenci zadawali pytania z tematyki uzależnień, który dotyczyły m.in. uzależnień od leków, leków sfałszowanych i sprzedaży leków w internecie oraz legalizacji narkotyków.

Zarówno na debacie jak i na wykładach poruszono wiele ważnych i interesujących tematów dotyczących nie tylko dopalaczy.

21 maja 2018 r. | seminarium godz. 11.00 | debata godz. 14.00
KAMPUS UKSW, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, aula 106

PROGRAM WYDARZENIA

OTWARCIE SEMINARIUM I DEBATY
prof. UKSW dr hab. Anna Fidelus, prorektor ds. studenckich i kształcenia
Izabela Kucharska, z-ca Głównego Inspektora Sanitarnego

SEMINARIUM, godz. 11.00

Wpływ substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy na zdrowie
dr hab. med. prof. IMP Anna Krakowiak,  Klinika Toksykologii; Oddział Toksykologii, Instytut Medycyny Pracy im prof. dr med. J Nofera w Łodzi

Nowe narkotyki w Polsce w doświadczeniach Narodowego Instytutu Leków
dr Agata Błażewicz, Zakład Leków Sfałszowanych i Używek NIL

Nowe narkotyki jako zagrożenie zdrowia publicznego
Tomasz Białas, Dyrektor Departamentu Nadzoru nad Środkami Zastępczymi GIS

Życie z „turbodoładowaniem”
dr hab. Krzysztof Wielecki, prof., UKSW, dyrektor Instytut Socjologii, UKSW w Warszawie

Dopalacze –czyli poszukiwany gruppenführer Wolf
płk, dr Radosław Tworus, Kierownik Kliniki Psychiatrii i Stresu Bojowego Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Praktyczne aspekty profilaktyki wobec dopalaczy
dr Justyna Kurtyka-Chałas, Instytut Socjologii UKSW w Warszawie, poradnia psychologiczna dla studentów UKSW

DEBATA, godz. 14.00