W dniu dzisiejszym w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego- Państwowym Zakładzie Higieny odbyła się konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostały wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek pandemii grypy przygotowane przez Zespół Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH.

Mają one posłużyć do opracowania planów pandemicznych, protokołów i procedur postępowania dla placówek medycznych w Polsce, na okoliczność wystąpienia pandemii grypy. Ponadto zaprezentowane zostało również podsumowanie epidemiologiczno-wirusologiczne grypy w sezonie epidemicznym 2017/2018, oparte na systemie globalnego nadzoru nad grypą, w którym Polska uczestniczy od 1957 r., ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki, jako najskuteczniejszej metody zapobiegania infekcjom, wielonarządowym powikłaniom pogrypowym oraz zgonom.

W ramach monitoringu sytuacji epidemiologicznej grypy, według wstępnych danych w 2017 r. zarejestrowano ogółem 5 043 491 przypadków grypy i podejrzeń zachorowań na grypę (zapadalność wynosiła 13 126,5/100 000), w tym 17 118 osób skierowano do szpitala. Zgłoszono 25 zgonów osób, u których stwierdzono obecność wirusa grypy, na podstawie badań wykonanych metodą RT-PCR w laboratoriach wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Zgodnie z danymi opracowanymi na podstawie zachorowań zgłaszanych przez lekarzy, w 2017 r. liczba chorujących na grypę i choroby grypopodobne zwiększyła się do około 5 mln osób w porównaniu z 2016 r. Zapadalność w grupie dzieci w wieku 0-14 lat, w 2017 r. wynosiła 39130,5/100 000 i od wielu lat zwiększa się, przekraczając 2 mln liczbę zachorowań w 2017 r., w tym 9 411 dzieci skierowano do szpitala.

Od najdawniejszych czasów grypa dziesiątkowała ludzką populację. Była i ciągle jest przyczyną wielu tragedii. W wyniku pojawienia się szczepu pandemicznego, wobec którego społeczeństwo ma niewielką lub zerową odporność oraz nie jest dostępna szczepionka, w wielu miejscach na świecie dochodzi do rozległych epidemii. Wirus grypy pandemicznej nierzadko ma zdolność do łatwego rozprzestrzeniania się w społeczeństwie, zwłaszcza wśród osób z grupy podwyższonego ryzyka. Trudno jest przewidzieć, kiedy nastąpi następna pandemia grypy, jaki będzie jej zasięg oraz konsekwencje.

W przypadku pandemii placówki służby zdrowia będą musiały się zmierzyć z wieloma problemami wynikającymi z braków kadrowych, niedoborem łóżek, przerwami w dostawach środków ochrony indywidualnej, leków i szczepionek. W celu złagodzenia skutków pandemii grypy w sektorze służby zdrowia, niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka wystąpienia pandemii i powzięcie odpowiednich kroków, mających na celu przygotowanie placówek medycznych wszystkich szczebli na wypadek wystąpienia pandemii grypy.

W kwietniu 1999 r. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała plan działań na wypadek wystąpienia pandemii wraz z wyraźnym poleceniem sporządzenia planów krajowych. Pierwszy projekt Krajowego Planu Działania dla Polski na Wypadek Wystąpienia Kolejnej Pandemii Grypy lub Zagrożenia Atakiem Bioterrorystycznym został opracowany w 2001 r. przez Zespół Krajowego Ośrodka ds. Grypy w NIZP-PZH. Był on podstawą do opracowania pierwszego polskiego planu pandemicznego.

Wytyczne do przygotowania placówek medycznych na wypadek pandemii grypy.