W pierwszy wakacyjny weekend 21/22 czerwca 2018 roku na terenie całego kraju funkcjonariusze Policji wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadzili akcję przeciw handlarzom dopalaczami. Kontrole i inne działania były prowadzone w trybie administracyjnym oraz procesowym. Polegały one m.in. na: sprawdzeniu podejrzanych punktów stacjonarnych, sprawdzeniu mieszkań związanych z sprzedażą internetową oraz realizacji wcześniej rozpoczętych działań operacyjnych przeciw dilerom.

W trakcie czynności prowadzonych w trybie administracyjnym przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonano 422 kontrole wcześniej wytypowanych punktów, z czego w żadnym z nich nie ujawniono tzw. „dopalaczy”, co potwierdza wycofywanie się ze stacjonarnych punktów sprzedaży. W czynnościach administracyjnych brali udział pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, którym pomocy, zgodnie z Porozumieniem z dnia 26 października 2011 roku o współpracy w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków zastępczych, udzielali funkcjonariusze Policji.

W trakcie czynności prowadzonych w trybie procesowym przez funkcjonariuszy Policji, przy udziale pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej dokonano 90 przeszukań pomieszczeń i 69 przeszukań pojazdów. Zatrzymano łącznie 40 osób; wszczęto 36 postępowań przygotowawczych, w ramach których zatrzymanym osobom przedstawiono 30 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy Prawo farmaceutyczne.

Dokonano również tymczasowego zajęcia mienia ruchomego na łączną kwotę 17 490 złotych.

Efekty procesowe przeprowadzonych działań mogą ulec zmianie w zależności od wyników badań fizykochemicznych zabezpieczonych substancji. Należy podkreślić, że ograniczenie sprzedaży środków zastępczych jest wynikiem systematycznych działań Policji, wykonywanych w ramach działań własnych oraz działań Policji wykonywanych wspólnie z pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

PODSUMOWANIE

Tryb administracyjny:
– 422 kontrole punktów sprzedaży środków zastępczych;
– 308 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
– 604 funkcjonariuszy Policji;

Tryb procesowy:
– 90 przeszukań pomieszczeń;
– 69 przeszukań pojazdów;
– 40 zatrzymanych osób;
– 30 osobom przedstawiono zarzuty popełnienia przestępstw;
– 1 osoba została objęta dozorem Policji;
– 1 osoba dostała areszt tymczasowy;
– 2 osoby zostały objęte poręczeniem majątkowym;
– 37 wszczętych postępowań przygotowawczych;
– 17 490 złotych zostało zabezpieczonych na poczet przyszłych kar;
– 138 pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
– 1327 funkcjonariuszy Policji;

Zabezpieczono:
– 226 opakowań z zawartością środków zastępczych,
– 1016 gram suszu, będącego środkiem zastępczym o nieustalonym składzie,
– 5,5 kg proszku, będącego środkiem zastępczym o nieustalonym składzie,
– 294 tabletek, będącą środkiem zastępczym o nieustalonym składzie,
– 1077 krzewów konopi innych niż włókniste (zlikwidowane 9 plantacji konopi)
– 1,9 kilograma marihuany
– 73,6 gram amfetaminy
– 12,6 grama MDMA
– 1 g metamfetaminy.

Ponadto w ramach realizacji spraw narkotykowych w okresie styczeń-maj 2018 roku KWP/KSP zabezpieczyło 178,8 kg oraz 2185 opakowań zawierających środki zastępcze tzw. „dopalaczy”.