Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH wraz z Głównym Inspektoratem Sanitarnym zorganizował projekt nr 5 - „Edukacja pracowników wybranych zawodów zwiększonego ryzyka transmisji zakażeń krwiopochodnych i ogółu społeczeństwa w zakresie prewencji (HCV,HBV,HIV)”, mający charakter edukacyjny i skupiający się na edukacji personelu medycznego oraz pracowników sektora usług pozamedycznych, (a więc studiów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itp.), które przebiegają z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, co przy braku zachowania odpowiednich procedur higienicznych może stanowić zagrożenie w postaci przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną.

W ramach ww. Projektu została stworzona platforma e-learningowa, na której można samodzielnie ukończyć kurs szkolący, uzyskać certyfikat oraz zapoznać się z materiałami edukacyjnymi przygotowanymi przez wybitnych ekspertów.