Troskliwy rodzic, kompetentny lekarz/pielęgniarka – należą do kluczowych podmiotów mających wpływ na bezpieczeństwo szczepień ochronnych w praktyce.

Szczepienia ochronne zazwyczaj wykonuje się u osób w pełni zdrowych, w większości u dzieci, dlatego oczekuje się, aby profil bezpieczeństwa tych produktów leczniczych był szczególnie wysoki.

Bezpieczeństwo szczepień to proces złożony, obejmujący wiele elementów i trwający od chwili opracowania szczepionki poprzez cały okres dopuszczenia jej do użytku. Wymaga to skoordynowanej współpracy i działania wielu podmiotów. Istotne dla tego procesu są zarówno uwarunkowania formalno-prawne jak też kompetencje i zaangażowanie osób wykonujących zadania na poszczególnych jego etapach.

W codziennej praktyce o bezpieczeństwie szczepień decydują nie tylko kompetentni – lekarze i pielęgniarki, ale również troskliwi rodzice, którzy pragną chronić swoje dziecko przed chorobami zakaźnymi.

Troskliwy rodzic chroni swoje dziecko przed chorobami zakaźnymi. Akceptuje szczepienia ochronne.

Jest dobrze zorganizowany

 • przestrzega terminów szczepie
 • stosuje się do zaleceń lekarza i pielęgniarki

Jest rzetelny

 • informuje lekarza o stanie zdrowia dziecka, o swoich oczekiwaniach i niepokojach związanych z zakresem uodpornienia dziecka

Jest dociekliwy

 • zadaje pytania dotyczące proponowanego przez lekarza sposobu realizowania programu szczepień ochronnych

Jest uważny

 • obserwuje sposób przeprowadzenia szczepienia

Podczas wizyty u lekarza…

Podczas wizyty u lekarza w sprawie szczepienia powinieneś oczekiwać, że szczepienie ochronne zostanie przeprowadzone ze szczególną starannością:

 • powinieneś zostać powiadomiony o terminie szczepienia obowiązkowego Twojego dziecka,
 • powinieneś zostać poinformowany o szczepieniach zalecanych,
 • lekarz powinien przeprowadzić badanie kwalifikacyjne do szczepienia,
 • lekarz/pielęgniarka powinien poinformować Cię o konieczności pozostania na terenie placówki i obserwowania reakcji Twojego dziecka przez około 30 minut po szczepieniu,
 • lekarz powinieneś poinformować Cię o możliwości wystąpienia odczynu poszczepiennego (NOP) w krótkim czasie po szczepieniu i sposobie postępowania,
 • osoba przeprowadzająca szczepienie powinna dokonać wpisu dotyczącego wykonania szczepienia do dokumentacji szczepień.

Kompetentny lekarz/ pielęgniarka

Dokumentacja szczepień

Prawidłowo wykonane szczepienie powinno być udokumentowane w:

 • karcie uodpornienia
 • dokumentacji lekarskiej
 • książeczce szczepień

Każde szczepienie powinno być opatrzone następującą informacją:

 • data szczepionki
 • nazwa szczepionki
 • nr serii
 • miejsce i droga podania
 • nazwisko osoby zlecającej szczepienie i osoby wykonującej szczepienie

Transport i przechowywanie szczepionek

Upewnij się, czy przeznaczona do podania szczepionka była przechowywana i transportowana zgodnie z zaleceniami producenta.

Szczepionki powinny być przechowywane w warunkach „łańcucha chłodniczego” w temperaturze od +2 do +8 stopni Celsjusza. Szczepionki zalecane – kupowane w aptece przez pacjenta, powinny być przetransportowane w opakowaniu izotermicznym (termotorba) do gabinetu szczepień.

Uwaga! Szczepionki mogą być transportowane przez okres 1 godziny bez specjalistycznych opakowań, jeśli temperatura powietrza nie przekracza 25°C.

Zasady aseptyki

Pamiętaj o przestrzeganiu zasad aseptyki:

 • myj ręce przed zabiegiem,
 • zakładaj jednorazowe rękawiczki ochronne,
 • odkaź miejsce iniekcji,
 • pamiętaj, aby miejsce iniekcji było suche w chwili aplikacji szczepionki.

Drogi podania szczepionki

Szczepionki mogą być podawane:

 • domięśniowo
 • podskórnie
 • sródskórnie
 • doustnie

Stosuj szczepionkę zgodnie z zaleceniami producenta.

Profilaktyka przeciwgorączkowa

Gorączka u dziecka jest jednym z najczęstszych, ogólnych, niepożądanych odczynów poszczepiennych. Należy kontrolować występowanie gorączki poprzez stosowanie środków przeciwgorączkowych. Zaleca się, aby u małych dzieci poniżej 3. miesiąca życia dokonywać pomiaru temperatury w odbytnicy, a pomiędzy 3 miesiącem życia a 5. rokiem życia w odbytnicy lub pod pachą termometrem cyfrowym.

Przy rozpoczęciu szczepień i przy każdej następnej wizycie związanej ze szczepieniem należy poinformować rodziców o postępowaniu w razie wystąpienia gorączki i właściwym dawkowaniu leków przeciwgorączkowych.