Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa jest troską i obowiązkiem każdego rodzica. Profilaktyka zagrożeń i chorób w okresie ciąży stanowi niezbędny warunek zachowania zdrowia matki i zdrowego startu w życie jej dziecka.

Najskuteczniejszym i bezpiecznym sposobem w walce z grypą są szczepienia ochronne. Szczepionki inaktywowane są rekomendowane dla kobiet w ciąży przez ekspertów skupionych w Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) w Centers for Disease Control and Prevention oraz American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG). Kobiety ciężarne należy szczepić, ponieważ istnieje ryzyko ekspozycji kobiety na chorobę zagrażającą jej samej lub jej dziecku. Szczepienie przeciwko grypie rekomendowane jest zarówno u kobiet zdrowych jak i obarczonych chorobami przewlekłymi stanowiącymi czynnik ryzyka ciężkiego i powikłanego przebiegu grypy.

Wirus grypy – łatwe źródło zakażenia dla każdego

Wirus grypy rozprzestrzenia się drogą kropelkową, czyli łatwo może dojść do zakażenia. Okres wylęgania wirusa grypy wynosi 1-4 dni (średnio 1-2 dni). Osoba zakażona może stanowić zagrożenie dla innych osób zanim jeszcze pojawią się objawy choroby, tj.:

  • zakażony dorosły może być źródłem zakażenia dla innych począwszy od dnia poprzedzającego wystąpienie objawów chorobowych do około 5-7 dni po ich wystąpieniu,
  • zakażone dziecko może być źródłem zakażenia dla innych osób do ponad 10 dni, przy czym u małych dzieci również przez okres do 6 dni zanim wystąpią objawy,
  • zakażony z ciężkim niedoborem odporności może być źródłem zakażenia dla innych przez wiele tygodni lub miesięcy.

Dlaczego infekcja grypowa jest niebezpieczna dla kobiety ciężarnej?

Kobieta oczekująca dziecka powinna zaszczepić się przeciwko grypie, ze względu na wysokie ryzyko powikłań oraz zgonu. W pierwszych trzech miesiącach ciąży wirus grypy może uszkodzić rozwijający się płód, w kolejnych miesiącach ciąży wirus grypy może być powodem niskiej wagi urodzeniowej płodu, a nawet wywołać poronienie lub przedwczesny poród czy nawet urodzenie martwego płodu.

Podkreślam, że zgodnie z rekomendacjami Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) oraz Amerykańskiego Towarzystwa Ginekologiczno –Położniczego ( ACOG) szczepienia przeciwko grypie z użyciem szczepionek inaktywowanych (z rozszczepionym wirionem lub podjednostkowych, a takie są dostępne w Polsce) u kobiet ciężarnych są skuteczne, bezpieczne i zapobiegają zachorowaniom zarówno u matki jak i u dziecka, kobieta może zaszczepić się szczepionką na każdym etapie ciąży. O szczepieniu kobiet ciężarnych decyduje lekarz prowadzący ciążę.

Odporność pojawia się już po około siedmiu dniach od dnia zaszczepienia i w miarę upływu czasu uzyskuje się wzrost poziomu przeciwciał antygrypowych.

Jakie są przeciwwskazania do szczepienia przeciwko grypie?

Przeciwwskazaniem do szczepień przeciwko grypie są:

  • ostre choroby gorączkowe,
  • zaostrzenia choroby przewlekłej,
  • poważne niepożądane odczyny po poprzednim szczepieniu przeciwko grypie,
  • uczulenie na białko jaja kurzego w stopniu anafilaksji.

Każdorazowo o szczepieniu przeciwko grypie decyduje lekarz, który określa, czy dane okoliczności stanowią faktyczne przeciwwskazanie do szczepienia. Okazuje się bowiem, że w wielu przypadkach osoba znajdująca się w grupie wysokiego ryzyka wystąpienia powikłań pogrypowych może odnieść korzyść ze szczepienia przeciwko grypie, mimo istniejących przeciwwskazań.

Zmienność wirusa grypy stwarza konieczność szczepienia aktualną na dany sezon epidemiczny szczepionką. Szczepionki przeciwko grypie zawierają jedynie fragmenty wirusa, dlatego też nie mogą wywołać choroby.

Podsumowanie

Lęk przed szczepieniami, który skutkuje negacją i unikaniem tej formy profilaktyki może być przyczyną poważnych następstw zdrowotnych. Choroby zakaźne wciąż stanowią realne zagrożenie dla zdrowia. Grypa jest niebezpieczną chorobą, której powikłania mogą powodować groźne dla zdrowia i życia skutki.

Szczepienia ochronne są bezpieczną , najskuteczniejszą i najtańszą formą profilaktyki. Moda na zdrowy styl życia nie powinna kojarzyć się z negacją niepodważalnych i skutecznych zdobyczy współczesnej medycyny, do których należą szczepienia ochronne.

Szczepienie na start – to inwestycja w przyszłość naszego dziecka.

Prof. dr hab. Lidia Brydak, prof. zw.
Kierownik Zakładu Badań Wirusów Grypy, Kierownik Krajowego Ośrodka ds. Grypy, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH. Wybitny znawca problematyki z zakresu wirusa grypy, żarliwy propagator profilaktyki przeciwgrypowej, współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Wakcynologii. Jest autorem jedynego 492 stronicowego opracowania książkowego w języku polskim dotyczącego grypy i jej profilaktyki, który jest wynikiem ponad czterdziestoletnich żmudnych badań eksperymentalnych prowadzonych z klinicystami przy ścisłej współpracy z międzynarodowymi centrami grypowymi.