Szczepienia ochronne uratowały miliony ludzi przed ciężkimi chorobami, a nawet śmiercią. Są one, jak dotychczas, jedynym skutecznym środkiem w walce z groźnymi chorobami zakaźnymi.

Jednym z czynników określających rozwój cywilizacyjny jest rozpowszechnienie szczepień. Zajmują one ważne miejsce wśród wielu czynników, które przyczyniły się do wydłużenia życia.

Realizacja szczepień zawartych w Programie Szczepień Ochronnych (PSO) powinna stanowić priorytet w ochronie przed szczególnie groźnymi chorobami zakaźnymi. Z punktu widzenia ochrony zdrowia szczepienia zalecane, zawarte w PSO, są tak samo ważne jak szczepienia obowiązkowe. Stanowią one ważną inwestycję w zdrowie.

Już podczas pierwszej wizyty szczepiennej możliwe jest podanie Twojemu dziecku szczepień zalecanych przeciw:

 • zakażeniom rotawirusowym,
 • inwazyjnym zakażeniom wywołanym przez bakterie Neisseria meningitidis (mieningokoki).

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych oraz sposób ich finansowania i dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych oraz sposobu finansowania i dokumentowania zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi.

Szczepienia zalecane dla Twojego dziecka (odpłatne)

Wiek dziecka Szczepienie zalecane przeciw
6. – 24. tydzień życia biegunce (rotawirusom)
Od 2. miesiąca życia Inwazyjnym zakażeniom Neisseria Meningitidis
Dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym i młodzież,
która nie chorowała na WZW typu A.
WZW typu A
Od 10. roku życia ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV)

Szczepienia zalecane dla osób dorosłych (odpłatne)

Przeciwko grypie

Zalecane wszystkim osobom, w tym w szczególności:

 • osobom starszym,
 • osobom o obniżonej odporności,
 • kobietom w ciąży lub planującym ciążę.

Szczepienie należy powtarzać co roku.

Przeciwko pneumokokom Streptococcus Pneumoniae

Zalecane osobom dorosłym, w tym w szczególności powyżej 65 roku życia także ze wskazanych grup ryzyka (w tym m.in. osobom z: przewlekłą chorobą sercowo-naczyniową, płuc, chorobą alkoholową, przewlekłymi chorobami wątroby, cukrzycą).

Przeciwko odrze, śwince, różyczce

Zalecane:

 • osobom nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych,
 • młodym kobietom pracującym w środowiskach dziecięcych (przedszkola, szkoły itp.),
 • młodym mężczyznom w celu zapobiegania różyczce wrodzonej, szczególnie tym, którzy nie byli szczepieni w ramach szczepień obowiązkowych lub jeżeli od szczepienia obowiązkowego upłynęło 10 lat.

Przeciwko ospie wietrznej

Zalecane:

 • osobom, które nie chorowały na ospę wietrzną i nie zostały wcześniej zaszczepione w ramach szczepień obowiązkowych,
 • kobietom planującym zajście w ciążę, które nie chorowały wcześniej na ospę wietrzną.

Przeciwko tężcowi, błonicy, krztuścowi

Zalecane osobom powyżej 19. roku życia – pojedyncze dawki przypominające co 10 lat oraz osobom starszym, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie. Dawkę należy powtarzać co 10 lat.

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A

Zalecane osobom pracującym m.in. przy produkcji lub dystrybucji żywności, usuwaniu odpadów komunalnych.

Przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B

Zalecane:

 • osobom dorosłym, zwłaszcza w wieku starszym,
 • osobom, które ze względu na tryb życia i wykonywane zajęcia są narażone na zakażenia związane z uszkodzeniem ciągłości tkanek lub poprzez kontakt seksualny,
 • osobom przewlekle chorym o wysokim ryzyku zakażenia nie szczepionym w ramach szczepień obowiązkowych.

Przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu

Zalecane osobom przebywającym na terenach o nasilonym występowaniu choroby, w szczególności:

 • zatrudnionym przy eksploatacji lasu,
 • rolnikom,
 • turystom.