Od 16 lutego 2018 r. obowiązuje ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium.

Ustawa wprowadza:

  • Całkowity zakaz udostępniania solarium małoletnim (osobom, które nie ukończyły 18-ego roku życia).
  • Całkowity zakaz reklamy i promocji usług w zakresie udostępniania solarium, w szczególności: w telewizji, radiu, prasie, na plakatach, ulotkach oraz w środkach usług informatycznych.
  • Obowiązek umieszczania w miejscu udostępniania solarium czytelnej i widocznej informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18-ego roku życia.

Zakaz reklamy nie dotyczy danych informacyjnych służących klientowi oraz pozwalających podmiotowi na jawne i transparentne świadczenie usług takich jak:

  • Nazwa zakładu – umieszczona na szyldzie, neonie czy planszy,
  • Dane dotyczące lokalizacji,
  • Godziny otwarcia.
  • Zakres i cennik usług danego obiektu świadczącego usługi w zakresie udostępniania solarium.

Warto wiedzieć!

Źródło tabel 1 i 2: „Solaria w Polsce i na świecie jako problem zdrowia publicznego” przygotowane przez Biuro Analiz Sejmowych (21 sierpnia 2017 r. nr 4(146))