Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprezentować Państwu, kolejny trzeci już „Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – STOP dopalaczom 2015-2016”.

 

Podobnie jak w poprzednich edycjach poświęconych temu zjawisku, w „Raporcie” znajdziecie Państwo wszystkie najważniejsze aspekty walki z nowymi narkotykami, jaką Państwowa Inspekcja Sanitarna wraz z innymi służbami prowadzi nieprzerwanie od 2010 roku. Zdajemy sobie sprawę, że środki zastępcze są najgroźniejszą trucizną, na jaką są narażeni młodzi ludzie. Pod „przykrywką” wspaniałych doznań, dilerzy sprzedają „imitacje szczęścia”, które najczęściej prowadzą do uzależnienia (są „dopalacze”, którymi można się uzależnić już po jednorazowym zażyciu), zatruć, chorób (często psychicznych), a nawet zgonów. W niniejszym „Raporcie” podajemy m.in. dane z badań, które pokazują skalę zagrożenia związanego z tym problemem.

Zakaz wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych obowiązuje w Polsce od 27 listopada 2010 r., natomiast od 1 lipca 2015 r. zakazem tym objęte zostały zarówno środki zastępcze, jak i nowe substancje psychoaktywne. Dodatkowo przywóz tych substancji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został zdelegalizowany z mocy prawa.

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadziła również sformalizowaną procedurę oceny ryzyka narkotyków nowej generacji, poprzez powołanie przy Ministrze Zdrowia Zespołu do spraw oceny ryzyka zagrożeń dla zdrowia lub życia ludzi związanych z używaniem nowych substancji psychoaktywnych. W „Raporcie” znajdziecie Państwo zarówno opracowanie dotyczące aspektów prawnych zjawiska, jego dynamiki z perspektywy modyfikacji chemicznych samych substancji oraz ich wpływu na zdrowie i życie ludzi. Są tu również dane obrazujące realizację zadań nadzorczych w obszarze nowych narkotyków oraz informacje na temat działań edukacyjno – profilaktycznych.

Chciałbym skierować szczególne słowa podziękowania do Pana dr n. med. Piotra Burdy, Krajowego Konsultanta ds. Toksykologii Klinicznej, dzięki któremu i kierowanemu przez niego Ośrodkowi Kontroli Zatruć w Warszawie, od początku naszej walki z „dopalaczami” otrzymujemy bieżące informacje i analizy na temat epidemiologii zatruć tymi substancjami na terenie Polski. Dzięki danym możemy na bieżąco podejmować odpowiednie działania. Oczywiście kolejnymi osobami, którym należą się szczególne podziękowania są Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz wszystkich służb z nami współpracujących, bez wsparcia, których walka z „dopalaczami” nie przynosiłaby tak wymiernych skutków. Pamiętajmy, że jest to wciąż bardzo groźne zjawisko dotykające zwłaszcza młodych ludzi. Poprzez zwalczanie podaży środków zastępczych, ale i powszechną edukację, możemy uchronić konsumentów nowych narkotyków, ale i tych, którzy dzięki zdobytej wiedzy nie zdecydują się zostać ich użytkownikami, przed śmiertelnymi skutkami, jakie niesie za sobą zażywanie tej trucizny

Aktualny Raport Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych – STOP dopalaczom 2015-2016 oraz raporty archiwalne do pobrania w sekcji „Może Ci się przydać”.