Szanowni Państwo, zachęcam do lektury kolejnego Raportu dotyczącego zwalczania problemu nowych narkotyków z perspektywy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która – co warto przypomnieć – chroniąc Polaków przed zagrożeniami zdrowia publicznego, w bieżącym roku obchodzi 100-lecie swojej służby dla Państwa Polskiego.

Nie wszyscy pamiętają, jak w 2010 roku szybko narastało zagrożenie ze strony tzw. „dopalaczy”. W październiku inspektorzy w asyście policjantów zamknęli ponad 1400 sklepów i zarekwirowali z rynku cały oferowany wówczas towar (Tajfun i produkty podobne). W krótkim czasie sklepy oferujące rzekomo legalne narkotyki zniknęły z polskich ulic. Podobnie w lipcu 2015 rozprawiono się z ekspansją produktu o nazwie Mocarz.

Niestety perspektywa dużych zysków, jakie może przynosić sprzedaż nowych narkotyków sprawia, że ciągle pojawiają się nowe zagrożenia. W 2018 roku zmierzyliśmy się m.in. z przypadkiem zbiorowego zatrucia w Trzebiatowie (N-etyloheksedron), a także z przypadkami śmierci po syntetycznych opioidach w Łodzi i Bełchatowie.

Zagrożenie tymi ostatnimi dostrzegliśmy już w grudniu 2017 roku. Ogłosiliśmy wówczas ostrzeżenie na temat niebezpieczeństw, jakie wiążą się z używaniem opioidów. Przy stabilizacji, a nawet pewnym zmniejszeniu liczby przypadków zatruć, obserwujemy wzrost liczby przypadków śmierci po użyciu nowych narkotyków, za co może odpowiadać zwiększona obecność na rynku właśnie pochodnych fentanylu i innych opioidów.

Rynek nowych narkotyków zmienia się, co wymaga szybkiej zmiany regulacji prawnych, a od służb Państwa – wzmożonej czujności i zdolności do szybkiego reagowania na zagrożenia.

W odpowiedzi na te wyzwania, w nowatorski na polskie warunki sposób, zmieniono przepisy antynarkotykowe, a najważniejsze instytucje, które biorą udział w zwalczaniu podaży nowych narkotyków, podpisały stosowne Porozumienie, które ułatwia współpracę międzyresortową i przyczynia się do lepszego identyfikowania, ścigania i skazywania sprawców przestępstw wprowadzania do obrotu nowych narkotyków i narażania Polaków
na utratę zdrowia i życia.

Dziękuję tysiącom pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Policji i innych służb, które nie ustają w czujnym pełnieniu obowiązku analizowania bieżącej sytuacji i utrzymywaniu zdolności do szybkiego i adekwatnego zareagowania. Szczególnie słowa podziękowania kieruję na ręce Pana dr. Piotra Burdy, konsultanta krajowego w dziedzinie toksykologii klinicznej, którego pomoc w gromadzeniu informacji i analizie epidemiologicznej jest nie do przecenienia.