Z punktu widzenia sanitarnego najważniejsze jest, aby zakłady pogrzebowe, w których przechowywane są zwłoki i szczątki ludzkie, posiadały analogiczne pomieszczenia i warunki do przechowywania zwłok i szczątków ludzkich, jak domy przedpogrzebowe i kostnice na terenie cmentarza (§3 i 4 ww. rozporządzenia MZ z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków).

Przepisy:

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu przechowywania zwłok i szczątków.