Profilaktyka palenia tytoniu to jedno z ważnych zadań jakim zajmuje się Główny Inspektorat Sanitarny. Ogółem w 2015 r. paliło 24% społeczeństwa polskiego, gdzie dla porównania w 2013 r. – 27%, a w 2011 r. – 31%. Dla porównania, w Norwegii palacze stanowią obecnie 12% społeczeństwa.

Znaczna różnica zdrowotna i epidemiologiczna spowodowała potrzebę nawiązania współpracy między Polską, a Norwegią, której celem jest wymiana doświadczeń i najskuteczniejszych praktyk, dotyczących ograniczania społecznych nierówności w zdrowiu, spowodowanych używaniem wyrobów tytoniowych.

W dniu 19.10.2017 r. w Warszawie Główny Inspektorat Sanitarny organizuje konferencję międzynarodową dot. profilaktyki palenia tytoniu, realizowaną w ramach Projektu Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL 13: Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Tematyka konferencji będzie poświęcona takim zagadnieniom jak:

  • legislacja i opodatkowanie wyrobów tytoniowych,
  • epidemiologia oraz analiza porównawcza sytuacji w Polsce i Norwegii,
  • edukacja dzieci i młodzieży - zapobieganie rozpoczynaniu palenia,
  • pomoc w rzucaniu palenia,
  • działania informacyjno - edukacyjne z zakresu profilaktyki palenia tytoniu,
  • jak dotrzeć do osób z grupy największego ryzyka.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali eksperci z American Cancer Society, Smoke Free Partnership oraz Norwegian Cancer Sociaty, a także przedstawiciele Parlamentu, instytucji rządowych i pozarządowych oraz instytutów naukowych, zaangażowani w działania w zakresie zdrowia publicznego, w tym w szczególności profilaktyki palenia tytoniu.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną również aktualne dane z badania na temat postaw i zachowań Polaków wobec palenia tytoniu.

 

norway grants2x logo pis logo mz
Projekt Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie Programu PL13, dofinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu Państwa​.