loga copy copy

O Projekcie

Projekt pn.: "Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" realizowany jest od 1 lipca 2012 roku w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Partnerami projektu są Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Głównym celem projektu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia.

Całkowity budżet Projektu wynosi 4 045 519 CHF, z czego 3 438 691 (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe 606 828 CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

Działania w Projekcie

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

  1. Szkolenia dla kadry medycznej.
  2. Programy edukacyjne w zakładach pracy.
  3. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych "Ars, czyli jak dbać o miłość?".
  4. Kampania społeczna "Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu".
  5. Badania ankietowe kobiet w ciąży.
  6. Platforma internetowa -System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Linki

Więcej informacji o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy oraz o działaniach w Projekcie znajdziesz na stronach:

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Strona Projektu

„Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”