W ramach realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce. Cele i Zadania na lata 2014-2018, Państwowa Inspekcja Sanitarna podejmuje m.in. takie działania jak koordynowanie programów edukacji antytytoniowej dla przedszkoli i szkół.

Najskuteczniejszym działaniem w zapobieganiu chorób spowodowanych paleniem tytoniu jest promocja zdrowia.

Dzięki programom edukacyjnym, wśród dzieci i młodzieży kształtowane są prawidłowe postawy zdrowotne.

Program edukacyjny dla dzieci w wieku przedszkolnym, ich rodziców i opiekunów „Czyste Powietrze Wokół Nas”

Program „Czyste Powietrze Wokół Nas” realizowany jest od 2008 roku. Program jest dostosowany do dzieci w wieku 5-6 lat. Realizowany jest przez nauczycieli, wychowawców przedszkolnych oraz przez przedstawicieli środowiska przedszkolnego i szkolnego. Program ma za zadanie:

  1. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcić umiejętności rozpoznawania różnych dymów, „wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększyć poziom wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększyć wrażliwość dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym tytoniowy.

Pierwsza edycja programu edukacji antytytoniowej dla dzieci w wieku przedszkolnym miała miejsce w roku szkolnym 2008/2009. Zasięgiem swym objęła 19,5% przedszkoli oraz 1,7% oddziałów przedszkolnych. Wzięło w niej udział 67 694 dzieci w wieku 5-6 lat. Od tego czasu program realizowany jest co roku. W roku szkolnym 2014/2015 programem edukacyjnym objęto 4228 przedszkoli, co stanowi 40, 51% tych placówek w całym kraju. Ponadto w realizacji programu wzięło udział 3441 oddziałów przedszkolnych, co stanowi 38,53% tych placówek w Polsce, oraz 109 innych form wychowania przedszkolnego (5,11%). Łącznie do programu przystąpiło 7 778 placówek wychowania przedszkolnego. Liczba rodziców uczestniczących w programie wyniosła 188 847 osób. Łączna liczba dzieci uczestniczących w VII edycji programu to 281 656. Liczba dzieci w przedziale wiekowym 5 6 lat biorących udział w programie wynosi 241 554.

W latach 2010-2014 łącznie w programie wzięło udział 894 836 dzieci.

Obecnie realizowana jest VIII edycja programu na rok szkolny 2015/2016.

 

Pliki do pobrania:

Podręcznik

Kolorowanka

Sprawozdanie z VII edycji

Sprawozdanie z realizacji programu "Czyste Powietrze Wokół Nas" w roku szkolnym 2016/2017