W Dzienniku Urzędowym  Ministra Zdrowia (poz. 104) został ogłoszony Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2019.

 

Szczegóły: dziennikmz.mz.gov.pl