Światowy Dzień Zdrowia obchodzony co roku 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia daje nam  możliwość mobilizacji działań poświęconych konkretnym zagadnieniom i problemom zdrowotnym, ważnym dla ludzi na całym świecie.

Tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia w 2019 r. jest popularyzowanie Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Głównym założeniem obchodów jest wskazanie na konieczność zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie, które obejmuje wiele obszarów w tym: promocje zdrowia, profilaktykę, leczenie, rehabilitację i opiekę paliatywną.

W ostatnich dziesięcioleciach powszechna opieka zdrowotna zyskała status kluczowej strategii służącej osiągnięciu celów rozwojowych, zarówno tych około zdrowotnych, jak i tych rozumianych w szerszym kontekście. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowa obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci. Niektóre kraje już poczyniły znaczące postępy w osiągnięciu powszechnej opieki zdrowotnej. Jednak dla połowy światowej populacji dostęp do koniecznej opieki zdrowotnej jest wciąż niemożliwy.

Światowa Organizacja Zdrowia nawołuje, aby podjąć kroki mające na celu zapewnienie wszystkim i wszędzie dostęp do usług zdrowotnych wysokiej, jakości bez generowania dodatkowego obciążenia finansowego dla osoby korzystającej ze świadczeń. Jednocześnie zwraca uwagę, że powszechna opieka zdrowotna umożliwia wszystkim dostęp do świadczeń zdrowotnych, które są pomocne w zwalczaniu najważniejszych przyczyn chorób i śmierci a także gwarancją, jakości opieki na poziomie wystarczającym do poprawy stanu zdrowia osób, które z niej korzystają.  Z powszechną opieką zdrowotną mamy do czynienia wtedy, kiedy obywatele i lokalne społeczności mają dostęp do koniecznych świadczeń zdrowotnych bez dodatkowych obciążeń finansowych.

Więcej informacji nt. Światowego Dnia Zdrowia dostępnych jest na stronie: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019