Liczne dane naukowe i epidemiologiczne zdecydowanie wskazują na to, że szczepionki chronią nas przed wieloma chorobami zakaźnymi.

Ocenia się, że ponad 100 milionów osób zawdzięcza szczepieniom życie (szczególnie w okresie dzieciństwa). Szacuje się, że co roku szczepienia ratują życie około 2,5 miliona osób na całym świecie. Jest to możliwe dzięki uzyskaniu poprzez szczepienia immunologicznej ochrony przeciwko takim chorobom jak gruźlica, odra, poliomyelitis, błonica, krztusiec czy pneumokokowe zapalenie płuc. Należy jeszcze raz podkreślić, że szczepionki ratują życie, a osobom zdrowym pozwalają na zachowanie ich dobrostanu.

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku stanowczo deklaruje, że publiczne wypowiedzi pojedynczych pracowników Uczelni pojawiające się w kontekście dyskusji nad projektem dobrowolności szczepień w Polsce są jedynie wyrazem ich prywatnych poglądów i pozostają w rażącej sprzeczności z naukowymi i dydaktycznymi standardami reprezentowanymi przez Uczelnię.

Z wielkim niepokojem i dezaprobatą obserwujemy zjawisko wykorzystywania takich prywatnych wypowiedzi naszych pracowników przez media i przedstawicieli tzw. ruchu antyszczepionkowego, czego efektem jest między innymi stopniowy, coraz bardziej nasilający się wzrost odsetka populacji, który nie jest zaszczepiony (30 089 osób w roku 2017 w porównaniu z 3437 osobami w roku 2010). Naszą najwyższą dezaprobatę budzi fakt wysoce nieodpowiedzialnego łączenia nierzetelnych informacji i teorii spiskowych opierających się na tak zwanych badaniach naukowych przeprowadzanych z wyjątkowo niebezpiecznym naruszeniem podstawowych zasad metodologii.

Apelujemy zdecydowanie o niewykorzystywanie faktu zatrudnienia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w publicznej dyskusji, w której przedstawiciele tzw. ruchu antyszczepionkowego próbują na potwierdzenie swoich tez przedstawiać zdyskredytowane naukowo argumenty.