W dniach 8-10 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie CPME w Genewie. Podczas wydarzenia zostały m.in. przedstawione raporty obejmujące całą Europę, jak i sprawy lokalne, w tym kwestie zasadności i promowania szczepień.

Naczelną Radę Lekarską na spotkaniu reprezentowali dr Maciej Hamankiewicz oraz prof. Romuald Krajewski.

W sprawozdaniu przygotowanym przez reprezentantów NIL pochylono się nad bardzo istotnymi problemami zdrowia publicznego, które dotyczą w dużej mierze działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jak czytamy w sprawozdaniu z posiedzenia CPME:

” Problemem staje się nawrót chorób pojawiających się w wyniku odmawiania poddawaniu się szczepieniom w krajach bogatych. WHO apeluje do lekarzy i organizacji lekarzy o energiczne sprzeciwianie się ruchom antyszczepionkowym i przekazywanie społeczeństwu opartych na wiedzy informacji o roleduki i skuteczności szczepień. Ważnym obszarem działań WHO jest zapewnianie dostępu do nowych i kosztownych leków, jak na przykład do leczenia HCV. W październiku w Astanie WHO przyjęła nową deklarację w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej, zastępującą deklarację z 1978 z Ałma Aty. Osiągnięcie powszechnego dostępu do 2030 roku zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju będzie bardzo trudne i będzie wymagało dużych inwestycji w kadry i technologię. Jeszcze trudniej będzie zapewnić odpowiednie finansowanie. Wyzwaniem dla lekarzy i innych zawodów medycznych będzie zwalczanie fałszywych informacji rozprzestrzenianych w Internecie i ruchów antynaukowych stwarzających ogromne zagrożenie dla zdrowia. 90% ludności świata żyje w miejscach, gdzie normy zanieczyszczenia powietrza są przekroczone i staje się to kolejnym bardzo trudnym wyzwaniem w zakresie polityki zdrowotnej. WHO apeluje o zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej. W tym zakresie Europa jest światowym liderem. Apeluje także o chronienie zdrowia poprzez zwalczanie czynników szkodliwych, których wytwarzanie wspierają bardzo duże grupy interesów oraz o wspieranie programów szczepień. W dyskusji podkreślono, że wobec tych ogromnych wyzwań pojawiają się propozycje zastąpienia opieki lekarskiej pracownikami mającymi znacznie mniejsze przygotowanie zawodowe i należy bardzo stanowczo sprzeciwiać się organizowaniu taniej opieki na niskim poziomie. Właściwe działanie musi polegać na kształceniu odpowiedniej liczby dobrze przygotowanych lekarzy i zapewnieniu im odpowiednich warunków do wykonywania zawodu. Poruszono także problem oporności na antybiotyki. WHO planuje wprowadzenie w tym zakresie przepisów podobnych do regulujących sprzedaż tytoniu.”

Więcej: www.nil.org.pl